• MOSPILAN

   

  W NASZYM SKLEPIE

  TYLKO ORYGINALNE

  PRODUKTY!!!

 • CAPTAN

   

  DOSTĘPNA

   

  BECZKA 50 KG!!!

Produkt dnia
SYLLIT (SYLIT) 65 WP 4KG
SYLLIT (SYLIT) 65 WP 4KG

388,00 zł

szt.
Dagonis 1l
Dagonis 1l

239,00 zł

szt.
PYRUS 400SC 1L
PYRUS 400SC 1L

75,00 zł

szt.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

Toprex 375 SC 1L

Dostępność: średnia ilość
Wysyłka w: 5 dni
Cena: 291,00 zł
zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy
291.00
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni

Opis

Załącznik zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R Posiadacz zezwolenia: Syngenta Polska Sp. z o.o., tel.: (22) 326 06 01, fax.: (22) Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych Zawartość substancji czynnych: difenokonazol (związek z grupy triazoli) paklobutrazol (związek z grupy triazoli) Zezwolenie MRiRW nr R ostatnio zmienione decyzją Uwaga H 361d – Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki. H 410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH 401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. EUH 208 – Zawiera 1,2 – benzoizotiazolin alergicznej. P 201 – Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności. P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P 308 + P 313 – W przypadku narażenia lub styczności: zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. OPIS DZIAŁANIA Toprex 375 SC jest środkiem grzybobójczym i regulatorem wzrostu stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działa przeznaczonym do ochrony rzepaku ozimego w celu zapobiegania n roślin w okresie jesiennym i skracania oraz wzmacniania łodyg wiosną, jak również przed chorobami grzybowymi. Środek przeznaczony do regulacji wzrostu roślin rzepaku ozimego w terminie jesiennym w celu poprawy pokroju roślin i zwiększenia zdolności wiosennym w celu skrócenia i wzmocnienia pędów roślin rzepaku ozimego (zapobieganie wyleganiu) oraz do jednoczesnej ochrony przed chorobami grzybowymi w obu terminach. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych. STOSOWANIE ŚRODKA RZEPAK OZIMY Etykieta Toprex 575 EC Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 175/2018d z dnia 19 zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 47/2008 z 28.05.2008 r. Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Szamocka 8, 01 - el.: (22) 326 06 01, fax.: (22) 326 06 99. T O P R E X 375 S C Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych Zawartość substancji czynnych: difenokonazol (związek z grupy triazoli) – 250 g w 1 litrze środka, paklobutrazol (związek z grupy triazoli) – 125 g w 1 litrze środka. Zezwolenie MRiRW nr R - 47/2008 z dnia 28.05.2008 r. ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R - 175/2018d z dnia 19 Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki. toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować benzoizotiazolin – 3 - on. Może powodować wystąpienie Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W przypadku narażenia lub styczności: zasięgnąć porady/ zgłosić się pod Toprex 375 SC jest środkiem grzybobójczym i regulatorem wzrostu w formie koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu zapobiegawczym i interwencyjnym, przeznaczonym do ochrony rzepaku ozimego w celu zapobiegania nadmiernemu wyrastaniu ślin w okresie jesiennym i skracania oraz wzmacniania łodyg wiosną, jak również przed gulacji wzrostu roślin rzepaku ozimego w terminie jesiennym w celu poprawy pokroju roślin i zwiększenia zdolności do przezimowania oraz w okresie wiosennym w celu skrócenia i wzmocnienia pędów roślin rzepaku ozimego (zapobieganie zesnej ochrony przed chorobami grzybowymi w obu terminach. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych. 1 175/2018d z dnia 19.04.2018 r. 47/2008 z 28.05.2008 r. - 748 Warszawa, Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych 47/2008 z dnia 28.05.2008 r. 175/2018d z dnia 19.04.2018 r. toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować on. Może powodować wystąpienie reakcji Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W przypadku narażenia lub styczności: zasięgnąć porady/ zgłosić się pod w formie koncentratu niu zapobiegawczym i interwencyjnym, admiernemu wyrastaniu ślin w okresie jesiennym i skracania oraz wzmacniania łodyg wiosną, jak również przed gulacji wzrostu roślin rzepaku ozimego w terminie jesiennym do przezimowania oraz w okresie wiosennym w celu skrócenia i wzmocnienia pędów roślin rzepaku ozimego (zapobieganie zesnej ochrony przed chorobami grzybowymi w obu terminach. 2 Etykieta Toprex 575 EC Stosowanie jesienią – w stadium 4 - 6 liści rzepaku. regulacja wzrostu i rozwoju rzepaku sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha. Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha. Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. Środek stosować jednorazowo zapobiegawczo do regulacji wzrostu roślin rzepaku, w celu poprawy ich pokroju i zwiększenia zdolności przezimowania oraz do ochrony przed chorobami grzybowymi. Interwencyjnie środek stosować po wystąpieniu pierwszych objawów chorób. Stosowanie wiosną – w fazie wzrostu pędu głównego do fazy pąka zielonego. regulacja wzrostu i rozwoju rzepaku, sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha. Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha. Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. Środek stosować jednorazowo zapobiegawczo, w celu skrócenia oraz wzmocnienia pędów roślin (zapobieganie wyleganiu) i do ochrony przed chorobami grzybowymi. Interwencyjnie po wystąpieniu pierwszych objawów chorób. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ 1. Zaleca się przeprowadzenie maksymalnie 2 zabiegów (po jednym na jesień i wiosnę). Liczba zabiegów jest wystarczająca dla zapewnienia odpowiedniej regulacji wzrostu roślin i długotrwałej ochrony rzepaku ozimego przed chorobami. Minimalny odstęp między zabiegami wynosi 135 dni. 2. W celu uzyskania najlepszego efektu skrócenia oraz wzmocnienia pędów roślin rzepaku, zabieg wiosną należy wykonać zaraz po ruszeniu wegetacji. 3. Całą powierzchnię roślin dokładnie pokryć cieczą użytkową. 4. Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych. 5. Podczas stosowania środka nie dopuścić do: - znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne, - nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania wstrząsnąć przed użyciem. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechaniczne wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY 3 Etykieta Toprex 575 EC Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.: – po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub – unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub – unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację. Stosować odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz obuwie ochronne (np. kalosze) w trakcie obchodzenia się z nierozcieńczonym preparatem oraz w trakcie rozprowadzania/stosowania preparatu przygotowanego do użycia. Środki ostrożności dla osób stosujących środek: Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas stosowania środka. Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego: Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczenia wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg. W celu ochrony roślin i stawonogów niebędących celem zwalczania konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej w odległości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo. W celu ochrony organizmów wodnych niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych. Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin. Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): Nie dotyczy. Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): Nie dotyczy. Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo: Nie dotyczy. WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA Chronić przed dziećmi. Środek ochrony roślin przechowywać: 4 Etykieta Toprex 575 EC − w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich, − w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą. Przechowywać w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC. Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów. Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi. PIERWSZA POMOC Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę. Okres ważności - 2 lata 

Opinie o produkcie (0)

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl