• CAPTAN

   

  DOSTĘPNA

   

  BECZKA 50 KG!!!

 • MOSPILAN

   

  W NASZYM SKLEPIE

  TYLKO ORYGINALNE

  PRODUKTY!!!

Produkt dnia
CALDERA 700 WG 5KG ( jak Delan 700WG)
CALDERA 700 WG 5KG ( jak Delan 700WG)

819,00 zł

szt.
Velum Prime 1 L
Velum Prime 1 L

1 709,00 zł

szt.
Ditoflo 700 WG 5kg ( Jak Delan )
Ditoflo 700 WG 5kg ( Jak Delan )

952,00 zł

Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

Elatus Era 5 L

Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 5 dni
Cena: 1 388,00 zł
zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy
1388.00
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni

Opis

Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 229/2017 z dnia 17.11.2017 Etykieta środka ochrony roślin Elatus Era Posiadacz zezwolenia: Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa. Tel.: 22 326-06-01. Fax: 22 326-06-99. ELATUS ERA Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych Zawartość substancji czynnej: benzowindyflupyr (związek z grupy karboksyamidów) - 75 g/l (7,43%) protiokonazol (związek z grupy triazoli) - 150 g/l (14,9%) Zezwolenie MRiRW nr R- 229/2017 z dnia 17.11.2017 r. Niebezpieczeństwo H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. H318 H335 H361d Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki. H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P280 P302+P352 P305+P351+P338 P308+P313 P333+P313 P337+P313 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody/mydłem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA PODRAŻNIENIA SKÓRY LUB WYSYPKI: zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P391 Zebrać wyciek. OPIS DZIAŁANIA Fungicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC) o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego w ochronie przed chorobami grzybowymi. 2 Etykieta środka ochrony roślin Elatus Era 2 STOSOWANIE ŚRODKA Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych. Pszenica ozima Rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha. Termin stosowania: środek należy stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od początku fazy pierwszego kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69). Liczba zabiegów: 1. Fuzarioza kłosów Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha. Termin stosowania: środek należy stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od początku fazy kłoszenia do końca fazy kwitnienia (BBCH 51-69). Liczba zabiegów: 1. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. Pszenica jara Rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha. Termin stosowania: środek należy stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od początku fazy pierwszego kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. Jęczmień ozimy Plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia, rdza jęczmienia. Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha. Termin stosowania: środek należy stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od początku fazy pierwszego kolanka do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59). Liczba zabiegów: 1. Fuzarioza kłosów Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha. Termin stosowania: środek należy stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od początku do końca fazy kłoszenia (BBCH 51-59). Liczba zabiegów: 1. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. Jęczmień jary 3 Etykieta środka ochrony roślin Elatus Era 3 Plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia, rdza jęczmienia. Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha. Termin stosowania: środek należy stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od początku do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. Pszenżyto ozime Rdza brunatna, septoriozy liści Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha. Termin stosowania: środek należy stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od początku fazy pierwszego kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. Żyto ozime Rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha. Termin stosowania: środek należy stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od początku fazy pierwszego kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA Okres od ostatniego zastosowania środka, do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): Pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime, żyto – w przypadku zabiegu wykonywanego od fazy BBCH 61 do fazy BBCH 69 – 42 dni. Pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime, żyto – w przypadku zabiegu wykonywanego do fazy BBCH 61 – nie dotyczy. Jęczmień ozimy, jęczmień jary – nie dotyczy. 1. Podczas stosowania środka nie dopuścić do: – znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne, – nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach. 2. Środek zawiera substancję czynną benzowindyflupyr zaliczaną do grupy inhibitorów dehydrogenazy bursztynianowej (SDHI) – inhibitorów oddychania komórkowego (grupa FRAC 7) i substancję czynną protiokonazol – związek z grupy inhibitorów biosyntezy steroli – inhibitorów demetylacji (SBI-DMI) (grupa FRAC 3) . W ramach strategii przeciwdziałania odporności sprawców chorób zaleca się m. in. stosowanie środka tylko 1 raz w sezonie wegetacyjnym. NASTĘPSTWO ROŚLIN Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo: W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji, wysiew lub sadzenie roślin następczych możliwe jest po upływie 30 dni od ostatniego zabiegu środkiem Elatus Era. 4 Etykieta środka ochrony roślin Elatus Era 4 SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ Przed użyciem wstrząsnąć. Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem. Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza. W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać. POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY Resztki cieczy użytkowej należy: – jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, lub – unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub – unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach. Bezpośrednio po pracy aparaturę dokładnie wymyć. Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację. Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu. Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież roboczą, w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu. Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta: nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg. Zaleca się stosowanie środka poza okresami aktywności pszczół. W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych. W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo. 5 Etykieta środka ochrony roślin Elatus Era 5 WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA Chronić przed dziećmi Środek ochrony roślin przechowywać: - w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich, - w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, - w temperaturze od 0oC do 30oC, - z dala od źródeł ciepła i światła słonecznego. Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów. Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi. PIERWSZA POMOC Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę. W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody/mydłem. W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Okres ważności – 2 lata. Data produkcji – ....................................................................................................................................... Zawartość netto – ...................................................................................................................................... Nr partii – .................................................................................................................................................

Opinie o produkcie (0)

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl