• MOSPILAN

   

  W NASZYM SKLEPIE

  TYLKO ORYGINALNE

  PRODUKTY!!!

 • CAPTAN

   

  DOSTĘPNA

   

  BECZKA 50 KG!!!

Produkt dnia
Kaptan 50 WP 10KG
Kaptan 50 WP 10KG

443,00 zł

szt.
Luna Care 71,6 WG 1kg
Luna Care 71,6 WG 1kg

122,00 zł

szt.
DELAN PRO 5L
DELAN PRO 5L

430,00 zł

Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

BOXER 800EC 5L

Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 5 dni
Cena: 210,00 zł
zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy
210.00
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni

Opis

 
Zawartość substancji czynnej: prosulfokarb (związek z grupy karbaminianów) - 800 g/l (78,43%).
Zezwolenie MRiRW nr R - 88/2015 z dnia 29.05.2015 r., zmienione ostatnio decyzją MRiRW nr R - 194/2018d z dnia 27.04.2018 r.
Niebezpieczeństwo H304 – Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. H315 – Działa drażniąco na skórę. H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry. H319 – Działa drażniąco na oczy. H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
P261 – Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy. P301+P310 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. P333 + P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P331 – NIE wywoływać wymiotów. P391 – Zebrać wyciek.
                                           
OPIS DZIAŁANIA Boxer 800 EC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym doglebowo i nalistnie, przeznaczonym do selektywnego zwalczania niektórych rocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w pszenicy ozimej, jęczmieniu ozimym, pszenżycie ozimym, życie ozimym, życie jarym, prosie zwyczajnym, ziemniakach, cebuli, porze, czosnku, marchwi, pietruszce korzeniowej, pasternaku, selerze korzeniowym, selerze naciowym, chrzanie, bobiku, grochu pastewnym, łubinie białym, łubinie żółtym, łubinie wąskolistnym, soczewicy, słoneczniku, soi, lnie zwyczajnym, konopiach siewnych i roślinach ozdobnych. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych. DZIAŁANIE NA CHWASTY Boxer 800 EC jest pobierany przez chwasty w ciągu 1 godziny od zastosowania. Opady deszczu występujące po tym terminie nie obniżają skuteczności działania środka. Optymalnym terminem stosowania jest okres przed wschodami i wcześnie po wschodach chwastów do ich wczesnych faz rozwojowych. Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna. Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, mak polny, rdestówka powojowata, rumianek pospolity, wiechlina roczna. Chwasty odporne: chwastnica jednostronna. STOSOWANIE ŚRODKA Pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha. Termin stosowania: Środek stosować jesienią, po siewie zbóż, do fazy 3 liści (BBCH 00-13). Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Ziemniak Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5,0 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 - 5,0 l/ha. Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów. Termin stosowania: Środek stosować po posadzeniu do fazy 3 liści na pędzie głównym (BBCH 00-13). Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH
Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność     środka ochrony roślin   stosowanego w uprawach małoobszarowych     ponosi wyłącznie   jego     użytkownik  Żyto jare, proso zwyczajne
                                           
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha. Termin stosowania: Środek stosować po siewie rośliny uprawnej, do fazy 3 liści (BBCH 00-13). Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Cebula z siewu Termin stosowania: Środek stosować po wschodach, gdy pierwszy liść właściwy ma wysokość co najmniej 3 cm, najpóźniej zanim 5 liść jest wyraźnie widoczny (BBCH 11-14). a) zabieg jednorazowy Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 - 4,0 l/ha. Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. lub b) zabieg dzielony  pierwszy zabieg      Termin stosowania: środek stosować w fazie 1-2 liści cebuli (BBCH 11-12). Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.  drugi zabieg      Termin stosowania: środek stosować w fazie 4 liści cebuli (BBCH 14). Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha. Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7-10 dni.
UWAGA: Łączna dawka środka stosowanego w dwóch zabiegach nie powinna przekraczać 4,0 l/ha. Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Cebula z rozsady, cebula z dymki Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 - 4,0 l/ha. Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów. Termin stosowania: Środek stosować w fazie 1-4 liści cebuli, najpóźniej zanim ukaże się 5 liść (BBCH 11-14), po upływie 7 dni po posadzeniu rozsady lub dymki. Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
UWAGI: 1. Środka nie stosować w cebuli przeznaczonej na wczesny zbiór ze szczypiorem (sprzedaż pęczkowa). 2. Środek może powodować przemijające uszkodzenia liści cebuli. Por z siewu
                                           
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 - 4,0 l/ha. Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów. Termin stosowania: Środek stosować w fazie 2-4 liści (BBCH 12 -14). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Por z rozsady Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5,0 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 - 5,0 l/ha Termin stosowania: Środek stosować w fazie 2-4 liści (BBCH 12 -14) po 7-14 dniach po posadzeniu rozsady. Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Czosnek Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 - 4,0 l/ha. Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów. Termin stosowania: Środek stosować po posadzeniu ząbków czosnku, w fazie 1-2 liści (BBCH 11-12). Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Marchew, pietruszka korzeniowa Termin stosowania: środek stosować w fazie 2-4 liści roślin uprawnych (BBCH 12-14). a) zabieg jednorazowy Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 - 4,0 l/ha. Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów. lub b) zabieg dzielony:  pierwszy zabieg      Termin stosowania: w fazie 2-3 liści marchwi (BBCH 12-13). Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0-3,0 l/ha.  drugi zabieg      Termin stosowania: w fazie 4 liści marchwi (BBCH 14). Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha. Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni. Łączna dawka w dwóch zabiegach nie powinna przekraczać 5,0 l/ha. We wczesnych fazach wzrostu marchwi, a zwłaszcza w pietruszce wskazane jest stosownie niższej z zalecanych dawek.
                                           
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Pasternak Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 - 3,0 l/ha. Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów. We wczesnych fazach wzrostu pasternaku wskazane jest stosownie niższej z zalecanych dawek. Termin stosowania: Środek stosować w fazie 2-4 liści pasternaku (BBCH 12-14). Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Seler korzeniowy, seler naciowy Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 - 4,0 l/ha. Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów. Termin stosowania: Środek stosować w fazie 2-4 liści (BBCH 12-14) po 7-14 dniach od posadzenia rozsady. Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Chrzan Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 - 4,0 l/ha. Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów. Termin stosowania: Środek stosować po sadzeniu i uformowaniu redlin. Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Bobik, groch pastewny (peluszka), łubin wąskolistny, łubin żółty, łubin biały, soczewica Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 - 4,0 l/ha. Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów. Termin stosowania: Środek stosować do 5 dni po siewie (BBCH 00-02). Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Uwaga: Bobik wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 7 cm, groch i łubin na głębokość 3-5 cm. Słonecznik zwyczajny, soja, len zwyczajny uprawiany na włókno, len zwyczajny uprawiany na nasiona, konopie siewne uprawiane na włókno, konopie siewne uprawiane na nasiona
                                           
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 - 4,0 l/ha. Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów. Termin stosowania: Środek stosować do 3 dni po siewie (BBCH 00-02). Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Uwaga: Nasiona wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 3 cm. Rośliny ozdobne uprawiane z nasion, byliny, krzewy ozdobne Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 - 4,0 l/ha. Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów. Termin stosowania: Środek stosować przed wschodami roślin uprawnych lub wcześnie po wschodach, a w przypadku krzewów – przed rozpoczęciem fazy rozwoju liści (BBCH 00-09). Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. NASTĘPSTWO ROŚLIN Środek rozkłada się w glebie nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ 1. W celu osiągnięcia wysokiej skuteczności zwalczania chwastów wskazane jest dokładne pokrycie gleby i roślin chwastów cieczą użytkową. 2. Środek najwyższą skuteczność osiąga przy stosowaniu na wilgotną glebę oraz na chwasty będące we wczesnych fazach rozwojowych (kiełkowanie i wschody). 3. W przypadku licznego występowania chwastów wskazane jest zastosowanie wyższej z zalecanych dawek. 4. Zaawansowane fazy rozwojowe rośliny uprawnej mogą utrudniać dostęp cieczy użytkowej do gleby i zwalczanych chwastów. 5. W celu zwiększenia stopnia pokrycia cieczą użytkową opryskiwanej powierzchni, a co za tym idzie zwiększenia skuteczności zabiegu jak i też ograniczenia znoszenia i odparowywania cieczy w trakcie zabiegu, należy stosować się do poniższych uwag: a) Środka nie stosować:  przy prędkości wiatru przekraczającej 4 m/s (zalecana do 2 m/s),  przy pełnym słońcu i niskiej wilgotności powietrza,  na glebach nadmiernie uwilgotnionych lub przesuszonych. b) Zabiegi opryskiwania wykonywać w optymalnych warunkach, najlepiej:  z użyciem jedynie skalibrowanych opryskiwaczy oraz belek opryskiwacza ustawionych na wysokość nie większą niż 50 cm nad opryskiwaną powierzchnią gleby,  z wyłączonym wentylatorem w przypadku wykorzystywania opryskiwaczy z pomocniczym strumieniem powietrza,  przy prędkości opryskiwacza nie przekraczającej 8 km/h,  z użyciem końcówek do oprysku średniokroplistego przy obniżonym ciśnieniu, celem uzyskania większej ilości frakcji kropel grubych,
                                           
 wieczorem lub wcześnie rano, gdy temperatura powietrza nie przekracza 150C i stopień nasłonecznienia jest niski,  przy wysokiej wilgotności powietrza. 6. Środka nie stosować:  na wilgotne rośliny uprawne,  na plantacjach uszkodzonych przez choroby lub szkodniki,  w warunkach stresowych dla roślin uprawnych,  bezpośrednio po nawadnianiu. 7. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:  znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,  nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach 8. Po zastosowaniu środka Boxer 800 EC mogą wystąpić przemijające objawy fitotoksyczności. 9. Przed zastosowaniem środka Boxer 800 EC zaleca się wykonanie na każdej uprawianej odmianie próbny zabieg, w celu sprawdzenia, czy nie wystąpią objawy uszkodzenia roślin. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza częściowo napełnionego wodą (z włączonym mieszadłem), uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku wymieszać mechanicznie. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa Wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:  po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub  unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub  unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką       informację.      Środki ostrożności dla osób stosujących środek: Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu. Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
                                           
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego: Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg. W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej od zbiorników i cieków wodnych o szerokości:  10 m z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75 % w przypadku uprawy zbóż ozimych żyta jarego, prosa zwyczajnego  10 m z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50% w przypadku uprawy ziemniaków, cebuli, pora, czosnku, marchwi, pietruszki korzeniowej, pasternaku, selera korzeniowego, selera naciowego, chrzanu, bobiku, grochu pastewnego, łubinu wąskolistnego, łubinu żółtego, łubinu białego, soczewicy, słonecznika, soi, lnu zwyczajnego, konopi siewnych, roślin ozdobnych. W celu ochrony roślin i stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo. Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin. Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): Cebula przeznaczona bezpośrednio po zbiorze do spożycia, seler naciowy - 75 dni, Pasternak, chrzan, pietruszka korzeniowa, marchew, por - 80 dni. Seler korzeniowy - 100 dni. Pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime, żyto jare, proso zwyczajne, ziemniak, czosnek, cebula na zbiór w pełni wykształconych suchych cebul do przechowywania, bobik, groch pastewny, łubin wąskolistny, łubin żółty, łubin biały, soczewica, słonecznik, soja, len zwyczajny, konopie siewne, rośliny ozdobne uprawiane z nasion, byliny, krzewy ozdobne - nie dotyczy. Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): nie dotyczy. Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo: należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN. WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA Chronić przed dziećmi. Środek ochrony roślin przechowywać:  w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,  w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, w temperaturze 0°C - 30°C, w dobrze wentylowanym, chłodnym miejscu, Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów. Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.


PIERWSZA POMOC Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. NIE wywoływać wymiotów. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Okres ważności – 2 lata.

Opinie o produkcie (1)

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.

13 stycznia 2023

Dobry oprysk

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl