pik-sady

Stymulator rozwoju roślin

Kinactiv Initial jest produktem zawierającym aminokwasy uzyskane w procesie hydrolizy enzymatycznej białek wyłącznie pochodzenia roślinnego a także wyciąg z alg morskich oraz makro i mikroelementy.

Kinactiv Initial jest szczególnie zalecany w uprawach sadowniczych a szczególnie roślin jagodowych oraz niektórych warzyw, których plon części jadalnych uzależniony jest od jakości procesu zapylenia podczas kwitnienia

Produkt jest przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych, samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych oraz opryskiwaczy ręcznych.

Zawiera L-aminokwasy pochodzenia roślinnego oraz wyciąg z alg morskich

 

 

Skład:

GWARANTOWANA ZAWARTOŚĆ % W/W % W/V
Ekstrakt z alg Ascophyllum nodosum 9.0 11,0
Wolne L-aminokwasy 6,0 7,5
Azot (N) 3,0 4,0
Fosfor (P2O5) 5,0 6,25
Potas (K2O) 5,0 6,25
Molibden (Mo) 4,0 5,0
Aminokwasy pochodzące z hydrolizy enzymatycznej białek roślinnych.

 

Standardowy aminogram: kwas L-glutaminowy, L-glicyna, L-lizyna, L-metionina

Atest NIZP-PZH nr PZH/BT-3424/2018

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
P102 – Chronić przed dziećmi.
P270 – Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
P412 – Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 40oC.