• MOSPILAN

   

  W NASZYM SKLEPIE

  TYLKO ORYGINALNE

  PRODUKTY!!!

 • CAPTAN

   

  DOSTĘPNA

   

  BECZKA 50 KG!!!

Produkt dnia
Delan 700 WG 1KG
Delan 700 WG 1KG

219,90 zł

szt.
Mospilan 20 SP 200G + 20G
Mospilan 20 SP 200G + 20G

96,00 zł

szt.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

Środki ochrony roślin

Kaptan 50 WP 10KG

Kaptan 50 WP 10KG
Kaptan 50 WP 10KG

Kaptan zawiesinowy 50 WP to środek grzybobójczy w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie jabłoni i gruszy przed parchem jabłoni i parchem gruszy, wiśni przed gorzką zgnilizną wiśni, fasoli szparagowej przed chorobami grzybowymi i bakteriozą obwódkową oraz roślin ozdobnych przed fuzariozą.

 

Zawartość substancji czynnej:

kaptan – 50% (związek z grupy ftalimidów)

 

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

 

ROŚLINY SADOWNICZE

Środek można stosować podczas całego sezonu wegetacyjnego.

 

JABŁOŃ, GRUSZA

parch jabłoni, parch gruszy

Zalecana dawka: 3kg/ha.

Zalecana ilość wody: 600l/ha

Środek stosować zapobiegawczo co 7 dni od fazy zielonego pąka kwiatowego do fazy gdy owoc osiąga połowę swojej wielkości.

 

WIŚNIA

gorzka zgnilizna wiśni

Zalecana dawka: 3 kg/ha.

Zalecana ilość wody : 500-750 l/ha

Ilość cieczy roboczej dostosować do wielkości koron drzew.

Środek stosować zapobiegawczo po3 tygodniach po kwitnieniu co 10 – 14 dni.

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

443,00 zł

zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy
szt.

Pastor 80 WG 25 Kg ( Jak Merpan, Captan, Malvin)

Pastor 80 WG 25 Kg ( Jak Merpan, Captan, Malvin)
Pastor 80 WG 25 Kg ( Jak Merpan, Captan, Malvin)

 

Etykieta środka ochrony roślin Pastor 80 WG - załącznik do zezwolenia MRiRW

Załącznik do decyzji MRiRW nr R-729/2018d z dnia 05.12.2018 r.

zmieniającej zezwolenia MRiRW nr R - 179/2016 z dnia 23.08.2016 r.

Posiadacz zezwolenia:

Pestila II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., Studzianki 24 A, 97-320 Wolbórz,

tel./fax: +48 44 616 43 75, e-mail: info@pestila.pl

PASTOR 80 WG

Środek przeznaczony jest do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

kaptan (związek z grupy ftalimidów) – 800g/kg (80%)

Zezwolenie MRiRW nr R - 179/2016 z dnia 23.08.2016 r.

zmienione decyzją MRiRW nr R - 729/2018d z dnia 05.12.2018 r.

Niebezpieczeństwo

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H351 - Podejrzewa się, że powoduje raka.

H400 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować

zgodnie z instrukcją użycia.

P272 - Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.

P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P301 + P312 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia

skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą

przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal

płukać.

P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

OPIS DZIAŁANIA

Pastor 80 WG jest fungicydem w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej

o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie jabłoni, gruszy, wiśni,

czereśni, maliny, porzeczki czarnej, porzeczki czerwonej, borówki wysokiej, agrestu,

truskawki oraz roślin ozdobnych.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych

opryskiwaczy sadowniczych lub opryskiwaczy ręcznych.

 

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

909,00 zł

zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy
szt.

PYRANICA ( PYRANIKA ) 20 WP 1 KG

PYRANICA ( PYRANIKA ) 20 WP 1 KG
PYRANICA ( PYRANIKA ) 20 WP 1 KG

Pyranica 20 WP jest środkiem roztoczobójczym o działaniu kontaktowym i wgłębnym w postaci proszku do sporządzania zawiesiny wodnej, przeznaczonym do zwalczania wszystkich stadiów rozwojowych przędziorków w sadach jabłoniowych oraz w uprawie roślin warzywnych (pomidor, ogórek, oberżyna, papryka) w szklarniach.

Dostępność: brak towaru

Cena:

724,00 zł

zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy

PYRANICA ( PYRANIKA ) 20 WP 100G

PYRANICA ( PYRANIKA ) 20 WP 100G
PYRANICA ( PYRANIKA ) 20 WP 100G

Pyranica 20 WP jest środkiem roztoczobójczym o działaniu kontaktowym i wgłębnym w postaci proszku do sporządzania zawiesiny wodnej, przeznaczonym do zwalczania wszystkich stadiów rozwojowych przędziorków w sadach jabłoniowych oraz w uprawie roślin warzywnych (pomidor, ogórek, oberżyna, papryka) w szklarniach.

Dostępność: brak towaru

Cena:

76,00 zł

zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy

Soriale 5L

Soriale 5L
Soriale 5L

S O R I A L E Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych Zawartość substancji czynnej: Fosfoniany potasu (związek z grupy fosfonianów) - 755 g/l (51,7 %) Zezwolenie MRiRW nr R- 33/2019wu z dnia 05.09.2019 r. EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. OPIS DZIAŁANIA FUNGICYD w postaci koncentratu rozpuszczalnego w wodzie (SL), o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego. Środek zawiera substancję czynną fosfoniany potasu - związek z grupy fosfonianów (wg FRAC grupa 33). STOSOWANIE ŚRODKA Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych lub opryskiwaczy ręcznych. Jabłoń, parch jabłoni Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,86 l/ha Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo, od fazy pękania pąka, gdy widoczne są zielone końce liściowe osłaniające kwiaty do początku dojrzewania, gdy owoc wybarwia się na typowy dla danej odmiany kolor (BBCH 53-81). Zalecana ilość wody: 200 - 1500 l/ha Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6

Dostępność: brak towaru

Cena:

268,00 zł

zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy

Actellic 500 EC 1L

Actellic 500 EC 1L
Actellic 500 EC 1L

Actellic 500 EC to profesjonalny środek ochrony roślin, który oferujemy w naszym sklepie internetowym. Jest to koncentrat emulgowalny, który zawiera chlorowodorek pirymifosu-metylu w stężeniu 500 g/l. Środek ten stosowany jest do zwalczania szkodników, takich jak mszyce, przędziorki, muchy, korniki, gąsienice, a także do zapobiegania rozwojowi grzybów powodujących choroby roślin.

Dzięki skutecznemu działaniu składników aktywnych, Actellic 500 EC działa szybko i skutecznie, niszcząc szkodniki i uniemożliwiając rozwój chorób. Środek ten może być stosowany zarówno na polu, jak i w sadach czy szklarniach.

W naszym sklepie internetowym oferujemy Actellic 500 EC w opakowaniach o różnych pojemnościach, co pozwala na dopasowanie ilości preparatu do indywidualnych potrzeb klientów. Przy stosowaniu preparatu należy jednak zachować ostrożność i przestrzegać zaleceń producenta, aby uniknąć niepotrzebnych szkód dla środowiska i zdrowia ludzi.

Zapewniamy naszym klientom wysoką jakość produktów oraz profesjonalną obsługę i doradztwo w zakresie wyboru najlepszego środka ochrony roślin do ich upraw. Zachęcamy do składania zamówień na Actellic 500 EC i do kontaktu z naszym zespołem w razie pytań czy wątpliwości.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

294,00 zł

zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy
szt.

Adengo 315 SC 0,5l

Adengo 315 SC 0,5l
Adengo 315 SC 0,5l

A D E N G O 315 S C Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych Zawartość substancji czynnych: tienkarbazon metylu - (związek z grupy triazolinonów) - 90 g/l (7,6%) izoksaflutol - (związek z grupy izoksazoli) - 225 g/l (19,1%) Sejfner: cyprosulfamid – 150 g/l Zezwolenie MRiRW nr R – 14/2011 z dnia 04.02.2011 r. ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R – 535/2020d z dnia 12.08.2020 r. Uwaga H361d - Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki. H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH208 - Zawiera 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P280 - Stosować rękawice ochronne. P308 + P313 - W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. OPIS DZIAŁANIA Adengo 315 SC jest herbicydem, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowanym doglebowo lub nalistnie, przeznaczonym do zwalczania chwastów rocznych jednoliściennych i dwuliściennych w uprawie kukurydzy. Środek Adengo 315 SC zawiera 2 wzajemnie uzupełniające się substancje czynne należące do różnych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania.

Dostępność: brak towaru

Cena:

274,00 zł

zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy

Adengo 315 SC 5l

Adengo 315 SC 5l
Adengo 315 SC 5l

A D E N G O 315 S C Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych Zawartość substancji czynnych: tienkarbazon metylu - (związek z grupy triazolinonów) - 90 g/l (7,6%) izoksaflutol - (związek z grupy izoksazoli) - 225 g/l (19,1%) Sejfner: cyprosulfamid – 150 g/l Zezwolenie MRiRW nr R – 14/2011 z dnia 04.02.2011 r. ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R – 535/2020d z dnia 12.08.2020 r. Uwaga H361d - Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki. H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH208 - Zawiera 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P280 - Stosować rękawice ochronne. P308 + P313 - W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. OPIS DZIAŁANIA Adengo 315 SC jest herbicydem, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowanym doglebowo lub nalistnie, przeznaczonym do zwalczania chwastów rocznych jednoliściennych i dwuliściennych w uprawie kukurydzy. Środek Adengo 315 SC zawiera 2 wzajemnie uzupełniające się substancje czynne należące do różnych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania.

Dostępność: brak towaru

Cena:

2 505,00 zł

zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy

AFFIRM (AFIRM) 095 SG 1KG

AFFIRM (AFIRM) 095 SG 1KG
AFFIRM (AFIRM) 095 SG 1KG

Affirm 095 SG to skuteczny środek ochrony roślin, który oferujemy w naszym sklepie internetowym. Jest to proszek rozpuszczalny w wodzie, który zawiera dwie substancje czynne: emamektynę benzoat i chlorantraniliprol. Środek ten jest stosowany do zwalczania szkodników takich jak m.in. przędziorki, mączlikowate, mszyce, czerwce, ale również do ograniczenia rozwoju chorób grzybowych.

Affirm 095 SG działa poprzez zaburzanie układu nerwowego szkodników, co powoduje ich śmierć. Dzięki skutecznemu działaniu składników aktywnych, środek ten działa szybko i skutecznie, zapobiegając poważnym szkodom w uprawach.

Dawkowanie Affirm 095 SG zależy od rodzaju uprawy oraz rodzaju szkodników, przeciwko którym stosujemy środek. Zazwyczaj dawkowanie wynosi 200-400 g na hektar, jednak zawsze należy kierować się instrukcjami producenta i przestrzegać zaleceń dotyczących stosowania preparatu.

W naszym sklepie internetowym oferujemy Affirm 095 SG w opakowaniach o różnych pojemnościach, co pozwala na dopasowanie ilości preparatu do indywidualnych potrzeb klientów. Przy stosowaniu preparatu należy jednak zachować ostrożność i przestrzegać zaleceń producenta, aby uniknąć niepotrzebnych szkód dla środowiska i zdrowia ludzi.

Zapewniamy naszym klientom wysoką jakość produktów oraz profesjonalną obsługę i doradztwo w zakresie wyboru najlepszego środka ochrony roślin do ich upraw. Zachęcamy do składania zamówień na Affirm 095 SG i do kontaktu z naszym zespołem w razie pytań czy wątpliwości.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

112,00 zł

zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy
szt.

AFFIRM (AFIRM) 095 SG 5KG

AFFIRM (AFIRM) 095 SG 5KG
AFFIRM (AFIRM) 095 SG 5KG

Affirm 095 SG to skuteczny środek ochrony roślin, który oferujemy w naszym sklepie internetowym. Jest to proszek rozpuszczalny w wodzie, który zawiera dwie substancje czynne: emamektynę benzoat i chlorantraniliprol. Środek ten jest stosowany do zwalczania szkodników takich jak m.in. przędziorki, mączlikowate, mszyce, czerwce, ale również do ograniczenia rozwoju chorób grzybowych.

Affirm 095 SG działa poprzez zaburzanie układu nerwowego szkodników, co powoduje ich śmierć. Dzięki skutecznemu działaniu składników aktywnych, środek ten działa szybko i skutecznie, zapobiegając poważnym szkodom w uprawach.

Dawkowanie Affirm 095 SG zależy od rodzaju uprawy oraz rodzaju szkodników, przeciwko którym stosujemy środek. Zazwyczaj dawkowanie wynosi 200-400 g na hektar, jednak zawsze należy kierować się instrukcjami producenta i przestrzegać zaleceń dotyczących stosowania preparatu.

W naszym sklepie internetowym oferujemy Affirm 095 SG w opakowaniach o różnych pojemnościach, co pozwala na dopasowanie ilości preparatu do indywidualnych potrzeb klientów. Przy stosowaniu preparatu należy jednak zachować ostrożność i przestrzegać zaleceń producenta, aby uniknąć niepotrzebnych szkód dla środowiska i zdrowia ludzi.

Zapewniamy naszym klientom wysoką jakość produktów oraz profesjonalną obsługę i doradztwo w zakresie wyboru najlepszego środka ochrony roślin do ich upraw. Zachęcamy do składania zamówień na Affirm 095 SG i do kontaktu z naszym zespołem w razie pytań czy wątpliwości.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

558,00 zł

zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy
szt.

AGIL 100 EC 0,25L

AGIL 100 EC 0,25L
AGIL 100 EC 0,25L

Agil 100 EC to profesjonalny środek ochrony roślin, który oferujemy w naszym sklepie internetowym. Jest to koncentrat emulgowalny, który zawiera związki aktywne z grupy piretroidów, w stężeniu 100 g/l. Środek ten stosowany jest do zwalczania szkodników, takich jak m.in. mszyce, wełnowce, przędziorki, czerwce, korniki, a także do zapobiegania rozwojowi grzybów powodujących choroby roślin.

Dzięki skutecznemu działaniu składników aktywnych, Agil 100 EC działa szybko i skutecznie, niszcząc szkodniki i uniemożliwiając rozwój chorób. Środek ten może być stosowany na polu, w sadach, na plantacjach warzyw oraz na szklarniach.

Dawkowanie Agil 100 EC zależy od rodzaju uprawy oraz rodzaju szkodników, przeciwko którym stosujemy środek. Zazwyczaj dawkowanie wynosi 0,5-1,0 l na hektar, jednak zawsze należy kierować się instrukcjami producenta i przestrzegać zaleceń dotyczących stosowania preparatu.

W naszym sklepie internetowym oferujemy Agil 100 EC w opakowaniach o różnych pojemnościach, co pozwala na dopasowanie ilości preparatu do indywidualnych potrzeb klientów. Przy stosowaniu preparatu należy jednak zachować ostrożność i przestrzegać zaleceń producenta, aby uniknąć niepotrzebnych szkód dla środowiska i zdrowia ludzi.

Zapewniamy naszym klientom wysoką jakość produktów oraz profesjonalną obsługę i doradztwo w zakresie wyboru najlepszego środka ochrony roślin do ich upraw. Zachęcamy do składania zamówień na Agil 100 EC i do kontaktu z naszym zespołem w razie pytań czy wątpliwości.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

42,00 zł

zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy
szt.

AGIL 100 EC 0,5L

AGIL 100 EC 0,5L
AGIL 100 EC 0,5L

Agil 100 EC to profesjonalny środek ochrony roślin, który oferujemy w naszym sklepie internetowym. Jest to koncentrat emulgowalny, który zawiera związki aktywne z grupy piretroidów, w stężeniu 100 g/l. Środek ten stosowany jest do zwalczania szkodników, takich jak m.in. mszyce, wełnowce, przędziorki, czerwce, korniki, a także do zapobiegania rozwojowi grzybów powodujących choroby roślin.

Dzięki skutecznemu działaniu składników aktywnych, Agil 100 EC działa szybko i skutecznie, niszcząc szkodniki i uniemożliwiając rozwój chorób. Środek ten może być stosowany na polu, w sadach, na plantacjach warzyw oraz na szklarniach.

Dawkowanie Agil 100 EC zależy od rodzaju uprawy oraz rodzaju szkodników, przeciwko którym stosujemy środek. Zazwyczaj dawkowanie wynosi 0,5-1,0 l na hektar, jednak zawsze należy kierować się instrukcjami producenta i przestrzegać zaleceń dotyczących stosowania preparatu.

W naszym sklepie internetowym oferujemy Agil 100 EC w opakowaniach o różnych pojemnościach, co pozwala na dopasowanie ilości preparatu do indywidualnych potrzeb klientów. Przy stosowaniu preparatu należy jednak zachować ostrożność i przestrzegać zaleceń producenta, aby uniknąć niepotrzebnych szkód dla środowiska i zdrowia ludzi.

Zapewniamy naszym klientom wysoką jakość produktów oraz profesjonalną obsługę i doradztwo w zakresie wyboru najlepszego środka ochrony roślin do ich upraw. Zachęcamy do składania zamówień na Agil 100 EC i do kontaktu z naszym zespołem w razie pytań czy wątpliwości.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

75,00 zł

zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy
szt.

AGIL 100 EC 1L

AGIL 100 EC 1L
AGIL 100 EC 1L

Agil 100 EC to profesjonalny środek ochrony roślin, który oferujemy w naszym sklepie internetowym. Jest to koncentrat emulgowalny, który zawiera związki aktywne z grupy piretroidów, w stężeniu 100 g/l. Środek ten stosowany jest do zwalczania szkodników, takich jak m.in. mszyce, wełnowce, przędziorki, czerwce, korniki, a także do zapobiegania rozwojowi grzybów powodujących choroby roślin.

Dzięki skutecznemu działaniu składników aktywnych, Agil 100 EC działa szybko i skutecznie, niszcząc szkodniki i uniemożliwiając rozwój chorób. Środek ten może być stosowany na polu, w sadach, na plantacjach warzyw oraz na szklarniach.

Dawkowanie Agil 100 EC zależy od rodzaju uprawy oraz rodzaju szkodników, przeciwko którym stosujemy środek. Zazwyczaj dawkowanie wynosi 0,5-1,0 l na hektar, jednak zawsze należy kierować się instrukcjami producenta i przestrzegać zaleceń dotyczących stosowania preparatu.

W naszym sklepie internetowym oferujemy Agil 100 EC w opakowaniach o różnych pojemnościach, co pozwala na dopasowanie ilości preparatu do indywidualnych potrzeb klientów. Przy stosowaniu preparatu należy jednak zachować ostrożność i przestrzegać zaleceń producenta, aby uniknąć niepotrzebnych szkód dla środowiska i zdrowia ludzi.

Zapewniamy naszym klientom wysoką jakość produktów oraz profesjonalną obsługę i doradztwo w zakresie wyboru najlepszego środka ochrony roślin do ich upraw. Zachęcamy do składania zamówień na Agil 100 EC i do kontaktu z naszym zespołem w razie pytań czy wątpliwości.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

121,00 zł

zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy
szt.

AGIL 100 EC 20L

AGIL 100 EC 20L
AGIL 100 EC 20L

Agil 100 EC to profesjonalny środek ochrony roślin, który oferujemy w naszym sklepie internetowym. Jest to koncentrat emulgowalny, który zawiera związki aktywne z grupy piretroidów, w stężeniu 100 g/l. Środek ten stosowany jest do zwalczania szkodników, takich jak m.in. mszyce, wełnowce, przędziorki, czerwce, korniki, a także do zapobiegania rozwojowi grzybów powodujących choroby roślin.

Dzięki skutecznemu działaniu składników aktywnych, Agil 100 EC działa szybko i skutecznie, niszcząc szkodniki i uniemożliwiając rozwój chorób. Środek ten może być stosowany na polu, w sadach, na plantacjach warzyw oraz na szklarniach.

Dawkowanie Agil 100 EC zależy od rodzaju uprawy oraz rodzaju szkodników, przeciwko którym stosujemy środek. Zazwyczaj dawkowanie wynosi 0,5-1,0 l na hektar, jednak zawsze należy kierować się instrukcjami producenta i przestrzegać zaleceń dotyczących stosowania preparatu.

W naszym sklepie internetowym oferujemy Agil 100 EC w opakowaniach o różnych pojemnościach, co pozwala na dopasowanie ilości preparatu do indywidualnych potrzeb klientów. Przy stosowaniu preparatu należy jednak zachować ostrożność i przestrzegać zaleceń producenta, aby uniknąć niepotrzebnych szkód dla środowiska i zdrowia ludzi.

Zapewniamy naszym klientom wysoką jakość produktów oraz profesjonalną obsługę i doradztwo w zakresie wyboru najlepszego środka ochrony roślin do ich upraw. Zachęcamy do składania zamówień na Agil 100 EC i do kontaktu z naszym zespołem w razie pytań czy wątpliwości.

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

2 320,00 zł

zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy
szt.

AGIL 100 EC 5L

AGIL 100 EC 5L
AGIL 100 EC 5L

Agil 100 EC to profesjonalny środek ochrony roślin, który oferujemy w naszym sklepie internetowym. Jest to koncentrat emulgowalny, który zawiera związki aktywne z grupy piretroidów, w stężeniu 100 g/l. Środek ten stosowany jest do zwalczania szkodników, takich jak m.in. mszyce, wełnowce, przędziorki, czerwce, korniki, a także do zapobiegania rozwojowi grzybów powodujących choroby roślin.

Dzięki skutecznemu działaniu składników aktywnych, Agil 100 EC działa szybko i skutecznie, niszcząc szkodniki i uniemożliwiając rozwój chorób. Środek ten może być stosowany na polu, w sadach, na plantacjach warzyw oraz na szklarniach.

Dawkowanie Agil 100 EC zależy od rodzaju uprawy oraz rodzaju szkodników, przeciwko którym stosujemy środek. Zazwyczaj dawkowanie wynosi 0,5-1,0 l na hektar, jednak zawsze należy kierować się instrukcjami producenta i przestrzegać zaleceń dotyczących stosowania preparatu.

W naszym sklepie internetowym oferujemy Agil 100 EC w opakowaniach o różnych pojemnościach, co pozwala na dopasowanie ilości preparatu do indywidualnych potrzeb klientów. Przy stosowaniu preparatu należy jednak zachować ostrożność i przestrzegać zaleceń producenta, aby uniknąć niepotrzebnych szkód dla środowiska i zdrowia ludzi.

Zapewniamy naszym klientom wysoką jakość produktów oraz profesjonalną obsługę i doradztwo w zakresie wyboru najlepszego środka ochrony roślin do ich upraw. Zachęcamy do składania zamówień na Agil 100 EC i do kontaktu z naszym zespołem w razie pytań czy wątpliwości.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

580,00 zł

zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy
szt.

AGROSAR 360 SL 10L

AGROSAR 360 SL 10L
AGROSAR 360 SL 10L

Agrosar 360 SL jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (rocznych i wieloletnich) przed zbiorem pszenicy ozimej i rzepaku ozimego, po zbiorze roślin uprawnych, a przed rozpoczęciem upraw pożniwnych, w sadach jabłoniowych, w ogrodach, na działkach, terenach wokół domu, wzdłuż ogrodzeń, dróg dojazdowych. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych, sadowniczych, ręcznych.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

235,00 zł

zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy
szt.

AGROSAR 360 SL 1L

AGROSAR 360 SL 1L
AGROSAR 360 SL 1L

Agrosar 360 SL jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (rocznych i wieloletnich) przed zbiorem pszenicy ozimej i rzepaku ozimego, po zbiorze roślin uprawnych, a przed rozpoczęciem upraw pożniwnych, w sadach jabłoniowych, w ogrodach, na działkach, terenach wokół domu, wzdłuż ogrodzeń, dróg dojazdowych. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych, sadowniczych, ręcznych.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

24,00 zł

zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl