• CAPTAN

   

  DOSTĘPNA

   

  BECZKA 50 KG!!!

 • MOSPILAN

   

  W NASZYM SKLEPIE

  TYLKO ORYGINALNE

  PRODUKTY!!!

Produkt dnia
SYLLIT (SYLIT) 65 WP 1KG
SYLLIT (SYLIT) 65 WP 1KG

103,00 zł

szt.
Ditoflo 700 WG 5kg ( Jak Delan )
Ditoflo 700 WG 5kg ( Jak Delan )

952,00 zł

PYRUS 400SC 1L
PYRUS 400SC 1L

75,00 zł

szt.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

Bayer Polska Sp. z o.o.

Adengo 315 SC 0,5l

Adengo 315 SC 0,5l
Adengo 315 SC 0,5l

A D E N G O 315 S C Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych Zawartość substancji czynnych: tienkarbazon metylu - (związek z grupy triazolinonów) - 90 g/l (7,6%) izoksaflutol - (związek z grupy izoksazoli) - 225 g/l (19,1%) Sejfner: cyprosulfamid – 150 g/l Zezwolenie MRiRW nr R – 14/2011 z dnia 04.02.2011 r. ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R – 535/2020d z dnia 12.08.2020 r. Uwaga H361d - Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki. H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH208 - Zawiera 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P280 - Stosować rękawice ochronne. P308 + P313 - W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. OPIS DZIAŁANIA Adengo 315 SC jest herbicydem, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowanym doglebowo lub nalistnie, przeznaczonym do zwalczania chwastów rocznych jednoliściennych i dwuliściennych w uprawie kukurydzy. Środek Adengo 315 SC zawiera 2 wzajemnie uzupełniające się substancje czynne należące do różnych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania.

Dostępność: brak towaru

Cena:

274,00 zł

zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy

Adengo 315 SC 5l

Adengo 315 SC 5l
Adengo 315 SC 5l

A D E N G O 315 S C Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych Zawartość substancji czynnych: tienkarbazon metylu - (związek z grupy triazolinonów) - 90 g/l (7,6%) izoksaflutol - (związek z grupy izoksazoli) - 225 g/l (19,1%) Sejfner: cyprosulfamid – 150 g/l Zezwolenie MRiRW nr R – 14/2011 z dnia 04.02.2011 r. ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R – 535/2020d z dnia 12.08.2020 r. Uwaga H361d - Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki. H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH208 - Zawiera 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P280 - Stosować rękawice ochronne. P308 + P313 - W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. OPIS DZIAŁANIA Adengo 315 SC jest herbicydem, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowanym doglebowo lub nalistnie, przeznaczonym do zwalczania chwastów rocznych jednoliściennych i dwuliściennych w uprawie kukurydzy. Środek Adengo 315 SC zawiera 2 wzajemnie uzupełniające się substancje czynne należące do różnych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania.

Dostępność: brak towaru

Cena:

2 505,00 zł

zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy

Aliette (Alliete) (Aliete) 80 WG 1KG

Aliette (Alliete) (Aliete) 80 WG 1KG
Aliette (Alliete) (Aliete) 80 WG 1KG

Aliette 80 WG to środek grzybobójczy, który zawiera fosetylową sól kwasu fosforowego w stężeniu 800 g/kg. Preparat ten jest przeznaczony do ochrony roślin przed chorobami wywołanymi przez grzyby, takie jak mączniak rzekomy, fytoftoroza, zgnilizna twardzikowa i inne.

Aliette 80 WG działa poprzez hamowanie oddychania i fotosyntezy grzybów, co powoduje ich śmierć. Środek ten ma szerokie spektrum działania i dobrą skuteczność w zwalczaniu chorób grzybowych.

Dawkowanie Aliette 80 WG zależy od rodzaju uprawy i stopnia zaawansowania choroby. Zazwyczaj dawka wynosi od 2,5 do 5 g na 1 litr wody, co daje roztwór o stężeniu 0,25-0,5%. Preparat należy stosować poprzez opryskiwanie roślin, starając się dokładnie pokryć wszystkie ich części.

Aliette 80 WG może być stosowany w uprawach warzyw, sadach, szkółkach, na trawnikach i innych powierzchniach zielonych. Przed zastosowaniem preparatu należy dokładnie zapoznać się z instrukcją producenta oraz przestrzegać zaleceń dotyczących stosowania i bezpieczeństwa.

W naszym sklepie internetowym oferujemy Aliette 80 WG w opakowaniach o różnej pojemności, co pozwala na dopasowanie ilości preparatu do indywidualnych potrzeb klientów. Zapewniamy również fachowe doradztwo i wsparcie w wyborze najlepszego środka ochrony roślin dla Twojej uprawy.

Zachęcamy do składania zamówień na Aliette 80 WG i do kontaktu z naszym zespołem w przypadku pytań czy wątpliwości

 

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

96,00 zł

zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy
szt.

Ascra® Xpro 260 EC 5l

Ascra® Xpro 260 EC 5l
Ascra® Xpro 260 EC 5l

Ascra Xpro 260 EC Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych Zawartość substancji czynnych: biksafen (związek z grupy karboksyamidów) – 65 g/l (6,44%) fluopyram (związek z grupy benzamidów) – 65 g/l (6,44%) protiokonazol (związek z grupy triazoli) – 130 g/l (12,87%

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

1 327,00 zł

zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy
szt.

Decis Mega 50 EW 1L

Decis Mega 50 EW 1L
Decis Mega 50 EW 1L

Decis Mega 50 EW jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania szkodników gryzących i kłująco-ssących w roślinach rolniczych, sadowniczych, warzywnych i ozdobnych.

Dostępność: brak towaru

Cena:

184,00 zł

zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy

Decis Mega 50 EW 250ML

Decis Mega 50 EW 250ML
Decis Mega 50 EW 250ML

Decis Mega 50 EW jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania szkodników gryzących i kłująco-ssących w roślinach rolniczych, sadowniczych, warzywnych i ozdobnych.

Dostępność: brak towaru

Cena:

48,00 zł

zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy

Grodyl 75 WG 0,02

Grodyl 75 WG 0,02
Grodyl 75 WG 0,02

G R O D Y L 75 WG Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych Zawartość substancji czynnej: amidosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 75% (750 g/kg)

Dostępność: brak towaru

Cena:

70,00 zł

zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy

Grodyl 75 WG 0,12kg

Grodyl 75 WG 0,12kg
Grodyl 75 WG 0,12kg

G R O D Y L 75 WG Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych Zawartość substancji czynnej: amidosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 75% (750 g/kg)

Dostępność: brak towaru

Cena:

445,00 zł

zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy

Huzar Activ Plus 5L

Huzar Activ Plus 5L
Huzar Activ Plus 5L

H U Z A R A C T I V 387 OD

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji aktywnych:

jodosulfuron metylosodowy - sól jednosodowa estru metylowego kwasu 4-jodo-2-[3-(4-

metoksy-6-metylo1,3,5- triazyn-2-ylo)-ureidosulfonylo]benzoesowego (związek z grupy

pochodnych sulfonylomocznika) – 10 g/l

2,4-D - kwas (2,4-dichlorofenoksy)octowy w formie estru 2-etyloheksylo- wego (związek

z grupy fenoksykwasów)– 377 g/l

Zezwolenie MRiRW nr R – 81/2010 z dnia 25.10.2010 r.

zmienione decyzją MRiRW nr R – 287/2011 z dnia 02.11.2011 r.

Drażniący Niebezpieczny dla środowiska

Działa drażniąco na skórę

Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.

Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się

niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

I. OPIS DZIAŁANIA

HUZAR ACTIV 387 OD jest środkiem chwastobójczym w postaci koncentratu w formie

zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do

Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R – 81/2010 z dnia 25.10.2010 r.

zmienionego decyzją nr R - 287z dnia 02.11.2011 r.

powschodowego zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w pszenicy ozimej,

pszenżycie ozimym, życie.

II. DZIAŁANIE NA CHWASTY

HUZAR ACTIV 387 OD jest herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest poprzez

liście oraz korzenie chwastów i przemieszczany w roślinie, powodując wstrzymanie rozwoju

i wzrostu chwastów. Najskuteczniej niszczy chwasty jednoroczne znajdujące się w fazie 2-4

liści. Efekt chwastobójczy uzyskuje się po upływie 1 do 3 tygodni od wykonania zabiegu.

Szybkość działania zależna jest od fazy rozwojowej zwalczanych chwastów, panujących

warunków atmosferycznych – temperatury, wilgotności powietrza oraz tempa wzrostu

chwastów.

Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica

pospolita, iglica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mak polny,

maruna bezwonna, miotła zbożowa, przytulia czepna, przetacznik perski, przetacznik polny,

rdest plamisty, rumian polny, samosiewy rzepaku, sporek polny, stulicha psia, tasznik

pospolity, tobołki polne.

Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, przetacznik bluszczykowy, rdest powojowy.

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

715,00 zł

zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl