• CAPTAN

   

  DOSTĘPNA

   

  BECZKA 50 KG!!!

 • 0 VAT

  U NAS 

   

  0%  VAT

   

  0%  VAT

   

  0%  VAT

 • MOSPILAN

   

  W NASZYM SKLEPIE

  TYLKO ORYGINALNE

  PRODUKTY!!!

Produkt dnia
Captan 80 WG 10KG
Captan 80 WG 10KG
719,00 zł 610,00 zł 719,00 zł 610,00 zł
szt.
Captan 80 WDG 100KG (beczka)
Captan 80 WDG 100KG (beczka)
6 200,00 zł 5 780,00 zł 6 200,00 zł 5 780,00 zł
Delan 700 WG 1KG
Delan 700 WG 1KG
295,00 zł 264,00 zł 295,00 zł 264,00 zł
szt.
Delan 700 WG 5KG (jeszcze mamy dostępną Caldere jak Delan)
Delan 700 WG 5KG (jeszcze mamy dostępną Caldere jak Delan)
1 430,00 zł 1 239,00 zł 1 430,00 zł 1 239,00 zł
szt.
Mospilan 20 SP 200G + 20G - PROMOCJA!
Mospilan 20 SP 200G + 20G - PROMOCJA!
99,00 zł 86,90 zł 99,00 zł 86,90 zł
szt.
Orius Extra 250 EW 1L
Orius Extra 250 EW 1L
84,00 zł 84,00 zł
szt.
Ortus 05 SC 5L
Ortus 05 SC 5L
729,00 zł 719,00 zł 729,00 zł 719,00 zł
szt.
Roundup Plus 360 SL 20L
Roundup Plus 360 SL 20L
899,00 zł 899,00 zł
szt.
Switch 62,5 WG 1KG
Switch 62,5 WG 1KG
490,00 zł 439,00 zł 490,00 zł 439,00 zł
szt.
Zato 50 WG 1KG
Zato 50 WG 1KG
749,00 zł 749,00 zł
szt.
Steward 30 WG 170G
Steward 30 WG 170G
189,00 zł 189,00 zł
szt.
Coragen 20SC 175ML
Coragen 20SC 175ML
223,60 zł 223,60 zł
szt.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

VERTIGO 018 EC 0,25L

Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 5 dni
Cena: 55,00 zł 55.00
bez kosztów dostawy
Cena netto: 55,00 zł
bez kosztów dostawy
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni

Opis

V E R T I G O 018 EC
Środek owadobójczy i roztoczobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej,
o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania przędziorków
w roślinach warzywnych i ozdobnych pod osłonami oraz miniarki szklarniówki w gerberze.
Na roślinie działa wgłębnie.
Zawartość substancji aktywnej:
abamektyna [mieszanina w stosunku 4:1 (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5’S,6S,6’R,-
8R,12S,13S,20R,21R,24S)-6’[(S)-sec-butylo]-21,24-dihydroksy-5’,11,13,22-tetrametylo-2-
okso-3,7,19-trioksatetracyklo-[15.6.1.1.4,8.020,24]pentakoza-10,14,16,22-tetraen-6-spiro-2’-
(5’,6’-dihydro-2’H-piran)-12-yl 2,6-dideoksy-4-O-(2,6-dideoksy-3-O-metylo-α-L-arabinoheksopiranozylo)-
3-O-metylo-α-L-arabino-heksopiranozydu z (10E,14E,16E,22Z)-
(1R,4S,5’S,6S,6’R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-21,24-dihydroksy-6’-izopropylo-5’,11,13,22-
tetrametylo-2-okso-3,7,19-trioksatetracyklo-[15.6.1.1.4,8.020,24]pentakoza-10,14,16,22-tetraen-
6-spiro-2’-(5’,6’-dihydro-2’H-piran)-12-yl 2,6-dideoksy-4-O-(2,6-dideoksy-3-O-metylo-α-Larabino-
heksopiranozylo)-3-O-metylo-α-L-arabino-heksopiranozydem
(produkt naturalny z grupy makrocyklicznych laktonów) - 18 g w 1 litrze środka.
Substancja niebezpieczna nie będąca substancją aktywną: heksanol-1-ol
Zezw. MRiRW nr R-42 /2007 z dnia 14.11.2007r.
Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska
Produkt łatwo palny.
Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa drażniąco na oczy i skórę.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na
terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
Rośliny warzywne
ogórek, pomidor, oberżyna, papryka (uprawiane pod osłonami)
- przędziorek chmielowiec, przędziorek szklarniowiec.
Zalecane stężenie: 0,05% (50 ml środka w 100 litrach wody)
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 300-1500 l/ha, w zależności od gatunku i wielkości roślin.
Opryskiwać po zauważeniu szkodnika lub pierwszych objawów uszkodzeń.
Rośliny ozdobne (uprawiane pod osłonami)
róża
- przędziorek chmielowiec
gerbera
- miniarka szklarniówka.
Zalecane stężenie: 0,05% (50 ml środka w 100 litrach wody).
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1000-2000 l/ha w zależności od wysokości i zagęszczenia
roślin na plantacji.
Opryskiwać po zauważeniu szkodnika lub pierwszych objawów uszkodzeń.
UWAGI:
1. Vertigo 018 EC stosować przemiennie ze środkami o odmiennym mechanizmie działania.
Dopuszczalne cztery zabiegi w sezonie.
2. Opryskiwać całe rośliny - zwracając uwagę na dokładne pokrycie cieczą użytkową
również dolnej strony liści.
3. Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne i dyniowate na każdej uprawianej po raz
pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg celem sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie
wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.
OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin
przeznaczonych do konsumpcji) –
ogórek, pomidor, oberżyna, papryka (pod osłonami) - 3 dni.
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, PSZCZÓŁ, ZWIERZĄT (okres zapobiegający
zatruciu): - nie dotyczy
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do
zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku
mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 5oC i
nie wyższej niż 30oC.
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary/ochronę
twarzy.
W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza –
jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie
lub etykietę.
Unikać przebywania w zasięgu rozpryskiwanej cieczy użytkowej, gdyż powoduje niewielkie,
nie mniej widoczne podrażnienie oczu.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć gorącą wodą z sodą i kilkakrotnie przepłukać.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskanej,
stosując te same środki ochrony osobistej.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE DO
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
ANTIDOTUM: brak, stosować leczenie objawowe.
OBJAWY ZATRUCIA
Rozszerzenie źrenic, drżenie mięśni, osłabienie, bezwład ruchowy.
PIERWSZA POMOC
Natychmiast wezwać lekarza.
Przerwać pracę. Zatrutego usunąć z miejsca działania preparatu, zdjąć odzież ochronną. Przy
zaburzeniach oddychania zrobić sztuczne oddychanie (najlepiej usta – usta).
W razie połknięcia preparatu spowodować wymioty podając do picia 1-2 szklanki wody.
W przypadku utraty przytomności nie powodować wymiotów ani nic nie podawać doustnie.
Wczesne objawy zatrucia można zminimalizować przez spowodowanie wymiotów w ciągu 30
minut od czasu ekspozycji. Jeśli objawy zatrucia postępują powodować wymioty i
wykonywać pomiary płynów ustrojowych i elektrolitów oraz kontrolować ciśnienie krwi.
W ciężkich przypadkach obserwacje winny być kontynuowane przez kilka dni do czasu aż
objawy kliniczne nie będą ustępowały.
Abamektyna powoduje wzrost aktywności GABA, dlatego unikać podawania leków
powodujących wzrost aktywności GABA (barbiturany, benzodiazepiny, itd.) u osób
potencjalnie narażonych na abamektynę.
Pomoc medyczna
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż
ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
toksykologicznym:
Gdańsk – (0-58) 349 28 31 Rzeszów –(0-17) 866 40 25
Kraków – (0-12) 411 99 99 Sosnowiec – (0-32) 266 11 45
Lublin – (0-81) 740 89 83 Tarnów (0-14) 631 51 77
Łódź – (0-42) 657 99 00 Warszawa – (0-22) 619 66 54
Poznań – (0-61) 847 69 46 Wrocław – (0-71) 343 30 08
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl