• TOPSIN

  OSTATNI SEZON

  W SPRZEDAŻY!!!

 • MOSPILAN

   

  W NASZYM SKLEPIE

  TYLKO ORYGINALNE

  PRODUKTY!!!

 • CAPTAN

   

  DOSTĘPNA

   

  BECZKA 50 KG!!!

Produkt dnia
Captan 80 WG 10KG
Captan 80 WG 10KG
629,00 zł 582,41 zł
szt.
Captan 80 WDG 100KG (beczka)
Captan 80 WDG 100KG (beczka)
5 200,00 zł 4 814,81 zł
Delan 700 WG 5KG (jeszcze mamy dostępną Caldere jak Delan)
Delan 700 WG 5KG (jeszcze mamy dostępną Caldere jak Delan)
1 349,00 zł 1 249,07 zł
szt.
Mospilan 20 SP 200G + 20G - PROMOCJA!
Mospilan 20 SP 200G + 20G - PROMOCJA!
99,00 zł 91,67 zł
szt.
Ortus 05 SC 5L
Ortus 05 SC 5L
779,00 zł 721,30 zł
szt.
Switch 62,5 WG 1KG
Switch 62,5 WG 1KG
490,00 zł 453,70 zł
szt.
Steward 30 WG 170G
Steward 30 WG 170G
199,00 zł 184,26 zł
szt.
Coragen 20SC 175ML
Coragen 20SC 175ML
229,00 zł 212,04 zł
szt.
MERPAN / MERTOP 80WG 5cx 1kg = 5KG
MERPAN / MERTOP 80WG 5cx 1kg = 5KG
275,00 zł 254,63 zł
MERPAN 80WG 1KG
MERPAN 80WG 1KG
57,00 zł 52,78 zł
MERPAN 80WG 10KG
MERPAN 80WG 10KG
520,00 zł 481,48 zł
Score 250 EC 1L
Score 250 EC 1L
229,00 zł 212,04 zł
szt.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

Talius 200 EC 1l

Dostępność: średnia ilość
Wysyłka w: 5 dni
Cena: 436,00 zł 436.00
zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy
Cena netto: 403,70 zł
bez 8% VAT i kosztów dostawy
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni
Ocena: 0
Producent: -
Kod produktu: 1022_20170525085912

Opis

T A L I U S 200 EC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
proquinazid (fungicyd z grupy chinazolin) - 200 g/l (20,5%).
Zezwolenie MRiRW nr R - 80/2012 z dnia 18.06.2012 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R - 161/2014d z dnia 22.05.2014 r.
oraz decyzją MRiRW nr R- 354/2016d z dnia 15.07.2016 r.

Niebezpieczeństwo!
H315 - Działa drażniąco na skórę.
H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H351 - Podejrzewa się, że powoduje raka.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH - 401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P201 - Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P362 - Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
P302+P352 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody
z mydłem.
P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
Etykieta środka ochrony roślin Talius 200 EC 2
OPIS DZIAŁANIA
Talius 200 EC jest środkiem grzybobójczym w postaci płynu do sporządzania emulsji wodnej
o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego lub interwencyjnego w zwalczaniu
chorób grzybowych pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, pszenicy jarej i jęczmienia jarego.
Proquinazid należy do grupy chemicznej chinazolin. Między innymi zapobiega rozwojowi
mączniaka prawdziwego zbóż i traw poprzez zahamowanie kiełkowania zarodników grzyba.
Środek indukuje naturalną odporność roślin.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
STOSOWANIE ŚRODKA
1. PSZENICA OZIMA
mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści,
fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 - 0,25 l/ha.
lub w mieszaninie:
mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści,
rdza brunatna pszenicy, łamliwość źdźbła zbóż
Talius 0,15 - 0,25 l/ha + Zamir 400 EW 0,6 - 1 l/ha.
Termin stosowania: od pełni krzewienia (BBCH 27) do końca fazy kłoszenia (BBCH 59).
Środek należy stosować zapobiegawczo lub po zaobserwowaniu pierwszych objawów.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami – 14 dni.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
2. PSZENŻYTO OZIME
septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 - 0,25 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami – 14 dni.
Termin stosowania: od pełni krzewienia (BBCH 25) do pełni kwitnienia (BBCH 65). Środek
należy stosować zapobiegawczo lub po zaobserwowaniu pierwszych objawów.
3. PSZENICA JARA
mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 - 0,25 l/ha.
Etykieta środka ochrony roślin Talius 200 EC 3
Termin stosowania: od pełni krzewienia (BBCH 27) do końca fazy kłoszenia (BBCH 59).
Środek należy stosować zapobiegawczo lub po zaobserwowaniu pierwszych objawów.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami – 14 dni.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
4. JĘCZMIEŃ JARY
mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa, rdza jęczmienia
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 - 0,25 l/ha.
lub w mieszaninie
Talius 0,15 - 0,25 l/ha + Zamir 400 EW 0,6 - 1 l/ha.
Termin stosowania: od pełni krzewienia (BBCH 27) do końca fazy strzelania w źdźbło (BBCH
39). Środek należy stosować zapobiegawczo lub po zaobserwowaniu pierwszych objawów.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami – 14 dni.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
Stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.
Środek stosować nie więcej niż 2 razy w sezonie, w odstępach co najmniej 14 dniowych.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku większego nasilenia chorób.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do
zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem).
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie
wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
Etykieta środka ochrony roślin Talius 200 EC 4
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
W celu ochrony organizmów wodnych niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczenia wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.
okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta
Nie dotyczy
okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji)
Nie dotyczy
okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy
okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo
Nie dotyczy
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich;
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą.
Przechowywać w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnianego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowanie po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
PIERWSZA POMOC
Antidotum; brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza jeżeli
to możliwe, pokaż etykietę.
Etykieta środka ochrony roślin Talius 200 EC 5
Okres ważności - 2 lata w opakowaniach wykonanych z PET
- 3 lata w opakowaniach wykonanych z HDPE/EVOH
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - .........

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl