• MOSPILAN

   

  W NASZYM SKLEPIE

  TYLKO ORYGINALNE

  PRODUKTY!!!

 • CAPTAN

   

  DOSTĘPNA

   

  BECZKA 50 KG!!!

Produkt dnia
Coragen 200SC 175ML
Coragen 200SC 175ML

259,00 zł

szt.
Spotlight Plus 060 EO
Spotlight Plus 060 EO

1 079,00 zł

szt.
MERPAN 80WG 50KG ( 10 kg x 5 szt)
MERPAN 80WG 50KG ( 10 kg x 5 szt)

2 070,00 zł

Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

Scorpion 325 SC 0,5 L

Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 5 dni
Cena: 109,90 zł
zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy
109.90
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni

Opis

Załącznik nr 1 do decyzji MRiRW nr R - 301/2019d z dnia 05.04.2019 r. Etykieta środka ochrony roślin Scorpion 325 SC Posiadacz zezwolenia: Syngenta Agro GmbH, Am Technologiepark 1-5, D-63477 Maintal, Republika Federalna Niemiec, tel.: +49,6181 9081 414, Fax: +49,6181 9081 319. Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa, tel.: 22 326-06-01. Fax: 22 326-06-99. Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin: ………………………………………….................................................................................................... Scorpion 325 SC Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych Zawartość substancji czynnych: azoksystrobina (związek z grupy strobiluryn) – 200 g/l (18,1% ), difenokonazol (związek z grupy triazoli) – 125 g/l (11,3% ). Zezwolenie MRiRW nr R-6/2013wu z dnia 22.04.2013 r. ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr: R-301/2019d z dnia 05.04.2019 r. Uwaga H302 H332 Działa szkodliwie po połknięciu. Działa szkodliwie w następstwie wdychania. H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P261 P264 P272 P280 P301 + P312 P302 + P352 P304 + P340 P333 + P313 P362 + P364 Unikać wdychania mgły/par/ rozpylonej cieczy. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy. Stosować rękawice ochronne. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: w przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody /mydłem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do swobodnego oddychania. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. P391 Zebrać wyciek. Etykieta środka ochrony roślin Scorpion 325 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW 2 OPIS DZIAŁANIA FUNGICYD, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC) o działaniu wgłębnym i układowym. Zgodnie z klasyfikacją FRAC substancja czynna difenokonazol zaliczana jest do grupy FRAC 3, natomiast substancja czynna azoksystrobina zaliczana jest do grupy FRAC 11. STOSOWANIE ŚRODKA Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego lub sadowniczego lub opryskiwacza ręcznego (w tym plecakowego). W przypadku zastosowań w szklarni - środek dopuszczony do stosowania wyłącznie w szklarniach o trwałej konstrukcji, odizolowanej od podłoża. Brokuł zwyczajny (uprawa w polu) zgnilizna twardzikowa, szara pleśń. Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 1,0 l/ha Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby w fazie BBCH 40-49 (od początku tworzenia się główek do osiągnięcia przez nie pełnej wielkości). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań małoobszarowych wymienionych w dalszej części etykiety): 1 Zalecana ilość wody: 200-800 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Kalafior (uprawa w polu) czerń krzyżowych Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 1,0 l/ha Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby w fazie BBCH 40-49 (od początku tworzenia się róży do osiągnięcia przez nią pełnej wielkości). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań małoobszarowych wymienionych w dalszej części etykiety): 1 Zalecana ilość wody: 200-800 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Marchew (uprawa w polu) mączniak prawdziwy baldaszkowatych, alternarioza naci marchwi. Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 1,0 l/ha Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby w fazie BBCH 40-49 (od momentu osiągnięcia przez korzeń średnicy powyżej 0,5 cm do pełnej wielkości). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań małoobszarowych wymienionych w dalszej części etykiety): 2 Odstęp między zabiegami: 14 dni. Zalecana ilość wody: 200-700 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Cebula (uprawa w polu) alternarioza cebuli, plamistość liści powodowana przez Stemphylium (Stemphylium sp.) Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 1,0 l/ha Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby w fazie BBCH 40-45 (od momentu wytworzenia zgrubień cebulowych do osiągnięcia 50% typowej średnicy cebul). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: (z uwzględnieniem zastosowań małoobszarowych wymienionych w dalszej części etykiety): 1 Etykieta środka ochrony roślin Scorpion 325 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW 3 Zalecana ilość wody: 300-600 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Kapusta głowiasta (biała, czerwona, włoska) (uprawa w polu) czerń krzyżowych Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 1,0 l/ha Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby w fazie BBCH 40-49 (od początku tworzenia się główek do osiągnięcia przez nie pełnej wielkości). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: (z uwzględnieniem zastosowań małoobszarowych wymienionych w dalszej części etykiety): 1 Zalecana ilość wody: 200-800 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Ogórek (uprawa w szklarni) mączniak prawdziwy dyniowatych Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 1,0 l/ha Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby w fazie BBCH 51-89 (od widocznego na pędzie głównym zawiązka pierwszego pąka kwiatowego do stadium pełnej dojrzałości owoców). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań małoobszarowych wymienionych w dalszej części etykiety): 2 Odstęp między zabiegami: 10 dni. Zalecana ilość wody: 500-1500 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Pomidor (uprawa w szklarni) mączniak prawdziwy psiankowatych Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 1,0 l/ha Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby w fazie BBCH 20-87 (od widocznego pierwszego pędu bocznego na pędzie głównym do stadium, gdy 70% owoców uzyskuje typową barwę). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań małoobszarowych wymienionych w dalszej części etykiety): 1 Zalecana ilość wody: 500 -1500 l/ha Truskawka (uprawa w polu) antraknoza truskawki, biała plamistość liści truskawki. Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 1,0 l/ha Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby w fazie BBCH 40-89 (od początku tworzenia pędów rozłogowych i młodych roślin do końca fazy dojrzewania owoców). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań małoobszarowych wymienionych w dalszej części etykiety): 2 Odstęp między zabiegami: 7-14 dni. Zalecana ilość wody: 300-1200 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Środka nie zaleca się stosować na plantacjach matecznych truskawki. Etykieta środka ochrony roślin Scorpion 325 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW 4 STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik Brokuł zwyczajny (uprawa w polu) czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy krzyżowych (kapustnych), plamistość pierścieniowa liści, bielik krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych. Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 1,0 l/ha. Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy rozwoju główki do osiągnięcia przez nią typowej wielkości i kształtu (BBCH 40-49). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: (z uwzględnieniem zastosowań wymienionych we wcześniejszej części etykiety):1 Zalecana ilość wody: 200-800 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Kalafior (uprawa w polu) mączniak prawdziwy krzyżowych (kapustnych), plamistość pierścieniowa liści, bielik krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych. Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 1,0 l/ha. Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy rozwoju główki do osiągnięcia przez nią typowej wielkości i kształtu (BBCH 40-49). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: (z uwzględnieniem zastosowań wymienionych we wcześniejszej części etykiety): 1 Zalecana ilość wody: 200-800 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Cebula (uprawa w polu) rdza pora (na cebuli) Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 1,0 l/ha. Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od początku rozwoju cebul (podstawa liści grubieje /rozszerza się) do osiągnięcia przez cebulę 50% typowej średnicy (BBCH 40-45). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: (z uwzględnieniem zastosowań wymienionych we wcześniejszej części etykiety): 1 Zalecana ilość wody: 300-600 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Czosnek, szalotka, cebula (uprawiana na szczypior), cebula siedmiolatka, szczypiorek (uprawa w polu) alternarioza cebuli, plamistość liści powodowana przez Stemphylium (Stemphylium sp.), rdza pora (na cebuli) Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 1,0 l/ha. Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, w fazie od BBCH 40 do 45: − czosnek, szalotka - od początku rozwoju cebul (podstawa liści grubieje /rozszerza się) do osiągnięcia przez cebulę 50% typowej średnicy, − cebula (uprawiana na szczypior), cebula siedmiolatka, szczypiorek – od momentu wytworzenia zgrubienia korzeniowego/wykształcenia szczypioru do końca fazy wzrostu rośliny, najpóźniej do 7 dni przed zbiorem. Etykieta środka ochrony roślin Scorpion 325 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW 5 Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 Zalecana ilość wody: 300-600 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Por (uprawa w polu) alternarioza cebuli (na porze), plamistość liści powodowana przez Stemphylium (Stemphylium sp.), rdza pora. Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 1,0 l/ha Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od wytworzenia zgrubienia korzeniowego do końca fazy wzrostu rośliny (długość i średnica łodygi typowa dla odmiany) (BBCH 40-49). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 Zalecana ilość wody: 200-800 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Fasola zwykła (szparagowa), fasola zwykła (uprawiana na świeże nasiona), groch zielony cukrowy, groch zielony łuskowy (uprawa w polu) antraknoza fasoli, mączniak prawdziwy grochu, zgorzelowa plamistość grochu (askochytoza). Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 1,0 l/ha. Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy kwitnienia do osiągnięcia przez 70% strąków typowej długości (BBCH 59-77). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 Minimalny odstęp między zabiegami: 12 dni. Zalecana ilość wody: 300-1200 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Kapusta głowiasta (biała, czerwona, włoska); (uprawa w polu) mączniak prawdziwy krzyżowych (kapustnych), plamistość pierścieniowa liści, bielik krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych. Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 1,0 l/ha Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby w fazie BBCH 40-49 (od początku tworzenia się główek do osiągnięcia przez nie pełnej wielkości). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: (z uwzględnieniem zastosowań wymienionych we wcześniejszej części etykiety): 1 Zalecana ilość wody: 200-800 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Kapusta brukselska, kapusta pekińska, jarmuż (uprawa w polu) czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy krzyżowych (kapustnych), plamistość pierścieniowa liści, bielik krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych. Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 1,0 l/ha. Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, w fazie od BBCH 40 do 49: − kapusta – od początku fazy tworzenia się główek do osiągnięcia przez nie typowej wielkości, kształtu i twardości, − jarmuż – od momentu osiągnięcia przez roślinę 10% masy liściowej do momentu osiągnięcia typowej masy liści rośliny uprawnej. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 Zalecana ilość wody: 200-800 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Marchew (uprawa w polu) czarna zgnilizna marchwi Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 1,0 l/ha Etykieta środka ochrony roślin Scorpion 325 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW 6 Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od początku fazy rozwoju korzenia (średnica ok. 0,5 cm) do końca fazy jego rozwoju (osiągnięcie typowej wielkości i kształtu) (BBCH 40-49). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań wymienionych we wcześniejszej części etykiety): 2 Odstęp między zabiegami: 14 dni. Zalecana ilość wody: 200-700 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Pasternak, pietruszka (uprawa w polu) mączniak prawdziwy baldaszkowatych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń. Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 1,0 l/ha Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy rozwoju korzenia (średnica ok. 0,5 cm) do końca fazy jego rozwoju (osiągnięcie typowej wielkości i kształtu) (BBCH 40-49). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 Odstęp między zabiegami: 14 dni. Zalecana ilość wody: 200-700 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Chrzan pospolity, rzodkiewka, rzodkiew japońska, rzepa biała, rzepa czarna, brukiew jadalna (uprawa w polu) zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy krzyżowych, plamistość pierścieniowa liści, bielik krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych. Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 1,0 l/ha Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy rozwoju korzenia (średnica ok. 0,5 cm) do końca fazy jego rozwoju (osiągnięcie typowej wielkości i kształtu) (BBCH 40-49). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 Odstęp między zabiegami: 14 dni. Zalecana ilość wody: 200-700 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Salsefia, topinambur (syn. słonecznik bulwiasty), skorzonera (uprawa w polu) zgnilizna twardzikowa, szara pleśń. Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 1,0 l/ha Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy rozwoju korzenia (średnica ok. 0,5 cm) do końca fazy jego rozwoju (osiągnięcie typowej wielkości i kształtu) (BBCH 40-49). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 Odstęp między zabiegami: 14 dni. Zalecana ilość wody: 200-700 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Burak ćwikłowy (uprawa w polu) zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, mączniak prawdziwy buraka, chwościk buraka, rdza buraka. Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 1,0 l/ha Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy rozwoju korzenia (średnica ok. 0,5 cm) do końca fazy jego rozwoju (osiągnięcie typowej wielkości i kształtu) (BBCH 40-49). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 Odstęp między zabiegami: 14 dni. Zalecana ilość wody: 200-700 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Cykoria korzeniowa (uprawa w polu) zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, mączniak prawdziwy. Etykieta środka ochrony roślin Scorpion 325 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW 7 Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 1,0 l/ha Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy rozwoju korzenia (średnica ok. 0,5 cm) do końca fazy jego rozwoju (osiągnięcie typowej wielkości i kształtu) (BBCH 40-49). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 Odstęp między zabiegami: 14 dni. Zalecana ilość wody: 200-700 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Seler naciowy (uprawa w polu, pod osłonami i w szklarni) alternarioza, mączniak prawdziwy baldaszkowatych, zgnilizna twardzikowa, septorioza selera Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 1,0 l/ha Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, w przedziale od 10% do 80% osiągnięcia przez łodygi typowej wielkości i kształtu (BBCH 40-48). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 Odstęp między zabiegami: 14 dni. Zalecana ilość wody: 200-1000 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Seler korzeniowy (uprawa w polu) alternarioza, mączniak prawdziwy baldaszkowatych, zgnilizna twardzikowa, septorioza selera Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 1,0 l/ha. Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy rozwoju korzenia (średnica ok. 0,5 cm) do końca fazy jego rozwoju (osiągnięcie typowej wielkości i kształtu) (BBCH 40-49). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 Odstęp między zabiegami: 14 dni. Zalecana ilość wody: 200-1000 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Szparag (uprawa w polu) rdza szparaga, purpurowa plamistość pędów szparaga Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 1,0 l/ha Termin stosowania: środek stosować po zbiorze wypustek szparagowych (BBCH 40-89). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 Zalecana ilość wody: 200-1000 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Melon, kawon (syn. arbuz), dynia olbrzymia jadalna (uprawa w polu, pod osłonami i w szklarni) mączniak prawdziwy dyniowatych, parch dyniowatych, antraknoza dyniowatych, alternarioza dyniowatych. Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 1,0 l/ha Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy rozwoju pędów bocznych (widoczny pierwszy, pierwszorzędowy pęd boczny) do końca fazy dojrzewania owoców (stadium pełnej dojrzałości owoców) (BBCH 21-89). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 Zalecana ilość wody: 500-1500 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Ogórek (uprawa w szklarni) parch dyniowatych, antraknoza dyniowatych, alternarioza dyniowatych. Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 1,0 l/ha Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy rozwoju kwiatostanu (widoczny na pędzie głównym zawiązek pierwszego pąka kwiatowego) do końca fazy dojrzewania owoców (stadium pełnej dojrzałości owoców) (BBCH 51-89). Etykieta środka ochrony roślin Scorpion 325 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW 8 Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań wymienionych we wcześniejszej części etykiety): 2 Minimalny odstęp między zabiegami: 10 dni. Zalecana ilość wody: 500-1500 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Ogórek (uprawa w polu, pod osłonami) mączniak prawdziwy dyniowatych, parch dyniowatych, antraknoza dyniowatych, alternarioza dyniowatych. Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 1,0 l/ha Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy rozwoju kwiatostanu (widoczny na pędzie głównym zawiązek pierwszego pąka kwiatowego) do końca fazy dojrzewania owoców (stadium pełnej dojrzałości owoców) (BBCH 51-89). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Minimalny odstęp między zabiegami: 10 dni. Zalecana ilość wody: 500-1500 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Cukinia, kabaczek, patison (uprawa w polu, pod osłonami i w szklarni) mączniak prawdziwy dyniowatych, parch dyniowatych, antraknoza dyniowatych, alternarioza dyniowatych. Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 1,0 l/ha Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy rozwoju kwiatostanu (widoczny na pędzie głównym zawiązek pierwszego pąka kwiatowego) do końca fazy dojrzewania owoców (stadium pełnej dojrzałości owoców) (BBCH 51-89). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 Minimalny odstęp między zabiegami: 10 dni. Zalecana ilość wody: 500-1500 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Papryka (uprawa w polu, pod osłonami i w szklarni) mączniak prawdziwy psiankowatych, alternarioza papryki, brunatna plamistość liści Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 1,0 l/ha. Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób: − papryka w polu i pod osłonami: od widocznego pierwszego pędu bocznego pierwszego rzędu do końca fazy dojrzewania owoców (pełna dojrzałość) (BBCH 20-89), − papryka w szklarni: od widocznego pierwszego pędu bocznego pierwszego rzędu do stadium, gdy 70% owoców uzyskuje typową barwę (BBCH20-87). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 Zalecana ilość wody: 500-1500 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Pomidor (uprawa w szklarni) alternarioza pomidora, brunatna plamistość liści. Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 1,0 l/ha. Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby w fazie BBCH 20-87 (od widocznego pierwszego pędu bocznego na pędzie głównym do stadium, gdy 70% owoców uzyskuje typową barwę). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań wymienionych we wcześniejszej części etykiety): 1 Zalecana ilość wody: 500 -1500 l/ha Etykieta środka ochrony roślin Scorpion 325 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW 9 Pomidor (uprawa w polu i pod osłonami) mączniak prawdziwy psiankowatych, alternarioza, brunatna plamistość liści Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 1,0 l/ha. Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od widocznego pierwszego pędu bocznego pierwszego rzędu do fazy osiągnięcia przez 70% owoców typowej barwy (BBCH 20-87). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 Zalecana ilość wody: 500-1500 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Oberżyna (syn. bakłażan) (uprawa w polu, pod osłonami i w szklarni) mączniak prawdziwy psiankowatych, alternarioza, brunatna plamistość liści Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 1,0 l/ha. Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od widocznego pierwszego pędu bocznego pierwszego rzędu do fazy osiągnięcia przez 70% owoców typowej barwy (BBCH 20-87). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 Zalecana ilość wody: 500-1500 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Grupa sałat (sałata głowiasta, sałata liściowa, endywia), kapustne liściowe (rukola – rokietta siewna, jarmuż), szpinak, seler listkowy, pietruszka (uprawiana na nać) (uprawa w polu, pod osłonami i w szklarni) − grupa sałat – nekrotyczna plamistość liści sałaty (antraknoza sałaty), zgnilizna twardzikowa − kapustne liściowe – czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa − szpinak – antraknoza, alternarioza, zgnilizna twardzikowa − seler listkowy – septorioza selera, zgnilizna twardzikowa − pietruszka (uprawiana na nać) – mączniak prawdziwy baldaszkowatych, zgnilizna twardzikowa Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: − uprawa w polu – 1,0 l/ha, − uprawa pod osłonami i w szklarni – 0,8 l/ha. Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od momentu osiągnięcia przez roślinę 10% masy liściowej do momentu osiągnięcia typowej masy liści rośliny uprawnej (BBCH 40-49). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 Zalecana ilość wody: 300-1200 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Rośliny zielarskie oraz kwiaty jadalne (cukinii, kabaczka, patisona) (uprawa w polu, pod osłonami i w szklarni) mączniaki prawdziwe, rdze, plamistości liści, zgnilizna twardzikowa Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: − uprawa w polu - 1,0 l/ha, − uprawa pod osłonami i w szklarni – 0,8 l/ha. Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od momentu osiągnięcia przez roślinę 10% masy liściowej do momentu osiągnięcia typowej masy liści rośliny uprawnej (BBCH 40-49). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 Zalecana ilość wody: 300-1200 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Cykoria sałatowa (uprawa w polu, pod osłonami i w szklarni) zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, mączniak prawdziwy Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 1,0 l/ha Etykieta środka ochrony roślin Scorpion 325 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW 10 Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy tworzenia się główki do osiągnięcia przez nie typowej wielkości i kształtu (BBCH 40-49). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 Zalecana ilość wody: 300-600 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Karczoch zwyczajny (uprawa w polu) mączniak prawdziwy Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 1,0 l/ha Termin stosowania: środek stosować od momentu osiągnięcia przez roślinę 10% masy liściowej do fazy widocznych pierwszych pojedynczych płatków kwiatowych na kwiatostanie (BBCH 40-55). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 Zalecana ilość wody: 300-1000 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Truskawka (uprawa w polu) mączniak prawdziwy truskawki, nekrozy powodowane przez grzyb Gnomonia comari Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 1,0 l/ha Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby w fazie BBCH 40-89 (od początku tworzenia pędów rozłogowych i młodych roślin do końca fazy dojrzewania owoców). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań wymienionych we wcześniejszej części etykiety): 2 Odstęp między zabiegami: 7-14 dni. Zalecana ilość wody: 300-1200 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Truskawka (uprawa pod osłonami i w szklarni) antraknoza truskawki, biała plamistość liści truskawki, mączniak prawdziwy truskawki, nekrozy powodowane przez grzyb Gnomonia comari Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 1,0 l/ha Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od początku tworzenia pędu rozłogowego do końca fazy dojrzewania owoców (BBCH 40-89). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 Minimalny odstęp między zabiegami: 7-14 dni. Zalecana ilość wody: 300-1200 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Działanie środka nie zostało przebadane na plantacjach matecznych truskawki, w związku z tym zaleca się wykonananie próbnego zabiegu w celu sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpią objawy uszkodzenia roślin. Poziomka (uprawa w polu, pod osłonami i w szklarni) antraknoza truskawki, biała plamistość liści truskawki, mączniak prawdziwy truskawki, nekrozy powodowane przez grzyb Gnomonia comari. Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 1,0 l/ha Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od początku tworzenia pędu rozłogowego do końca fazy dojrzewania owoców (BBCH 40-89). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 Minimalny odstęp między zabiegami: 7-14 dni. Zalecana ilość wody: 300-1200 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Etykieta środka ochrony roślin Scorpion 325 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW 11 Malina, jeżyna (uprawa w polu, pod osłonami i w szklarni) antraknoza maliny i jeżyny, rdza maliny, biała plamistość liści maliny, mączniak prawdziwy maliny. Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 1,0 l/ha Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od momentu osiągnięcia przez pędy około 20% typowej długości do końca fazy dojrzewania owoców (BBCH 32-79). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 Minimalny odstęp między zabiegami: 21 dni. Zalecana ilość wody: 100-500 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Rośliny szkółkarskie ozdobne (z wyłączeniem ozdobnych odmian jabłoni), rośliny szkółkarskie leśne, odnowienia, zalesienia oraz plantacje drzew leśnych (uprawa w polu) mączniaki prawdziwe, plamistość liści, rdze, osutka wiosenna sosny, czarna plamistość róży, zamieranie pędów roślin iglastych, choroby powodowane przez patogeny glebowe. Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 1,0 l/ha Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 Minimalny odstęp między zabiegami: 14 dni. Zalecana ilość wody: 300-1200 l/ha Zalecane opryskiwanie średniokropliste. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): Uprawa pod osłonami i w szklarni ogórek, cukinia, kabaczek, patison, truskawka, poziomka, melon, kawon (syn. arbuz), dynia olbrzymia jadalna, papryka, pomidor i oberżyna (syn. bakłażan) – 3 dni, seler naciowy – 14 dni grupa sałat (sałata głowiasta, sałata liściowa, endywia), kapustne liściowe (rukola – rokietta siewna, jarmuż), szpinak, seler listkowy, pietruszka (uprawiana na nać), rośliny zielarskie, kwiaty jadalne – 14 dni, cykoria sałatowa – 21 dni malina, jeżyna – 7 dni Uprawa w polu truskawka, poziomka – 3 dni ogórek, cukinia, kabaczek, patison, melon, kawon (syn. arbuz), dynia olbrzymia jadalna – 3 dni papryka – 3 dni cebula uprawiana na szczypior, cebula siedmiolatka, szczypiorek – 7 dni cebula, czosnek, szalotka – 14 dni fasola zwykła (szparagowa), groch zielony cukrowy, pomidor i oberżyna (syn. bakłażan), karczoch zwyczajny, maliny, jeżyny – 7 dni, brokuł zwyczajny, kalafior, marchew, pasternak, pietruszka (uprawiana na korzeń), burak ćwikłowy, chrzan pospolity, rzodkiewka, rzodkiew japońska, rzepa (biała i czarna), brukiew jadalna, salsefia, topinambur (syn. słonecznik bulwiasty), skorzonera, cykoria korzeniowa, seler korzeniowy, seler naciowy, jarmuż, kapusta pekińska, groch zielony łuskowy, fasola zwykła (uprawiana na świeże nasiona), grupa sałat (sałata głowiasta, sałata liściowa, endywia), kapustne liściowe (rukola – rokietta siewna, jarmuż), szpinak, seler listkowy, pietruszka (uprawiana na nać), rośliny zielarskie, kwiaty jadalne – 14 dni, por, kapusta głowiasta (biała, czerwona, włoska), kapusta brukselska – 21 dni, cykoria sałatowa – 30 dni, Etykieta środka ochrony roślin Scorpion 325 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW 12 szparagi, rośliny szkółkarskie ozdobne, rośliny szkółkarskie leśne, odnowienia, zalesienia oraz plantacje drzew leśnych – nie dotyczy. 1. Podczas stosowania środka nie dopuścić do: ─ znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne, przy czym szczególną ostrożność zachować w pobliżu sadów jabłoniowych, ─ nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach. 2. Środka nie zaleca się stosować w ozdobnych odmianach jabłoni. 3. Środek zawiera dwie substancje czynne: difenokonazol, inhibitor biosyntezy steroli - inhibitor demetylacji (SBI-DMI, grupa FRAC 3) i azoksystrobinę, związek strobilurynowy, inhibitor oddychania na poziomie komórkowym (fungicydy QoI, Grupa FRAC 11). Celem zapobiegania zjawisku odporności środek ten należy stosować: − zapobiegawczo lub natychmiast przy wystąpieniu pierwszych objawów chorobowych (tak wcześnie jak to możliwe w rozpoczętym cyklu chorobowym), − tylko w zalecanej dawce, − nie częściej, niż jest to wskazane na etykiecie. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ / ZAWIESINY Opryskiwacze polowe/sadownicze Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem. Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza. W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy, ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać. Opryskiwacze ręczne/plecakowe Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem. Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza. W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza ciecz mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać. POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY Resztki cieczy użytkowej oraz wodę użytą do mycia aparatury należy: – jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, lub – unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub – unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej. Etykieta środka ochrony roślin Scorpion 325 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW 13 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację. Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu. Zabieg przy użyciu opryskiwacza polowego lub sadowniczego: Stosować rękawice ochronne i odzież roboczą w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu. Zabieg przy użyciu opryskiwacza ręcznego: Stosować rękawice ochronne i odzież roboczą w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz rękawice ochronne i odzież ochronną zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie wykonywania zabiegu. Zaleca się, aby pracownik zbierający ręcznie owoce lub warzywa stosował rękawice ochronne. Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg. W czasie kwitnienia roślin uprawnych zaleca się stosowanie środka poza okresami aktywności pszczół oraz innych owadów zapylających. Unikać niezgodnego z przeznaczeniem uwalniania do środowiska W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie od zbiorników i cieków wodnych strefy ochronnej o szerokości: − 10 m strefy ochronnej w uprawie roślin: karczoch zwyczajny, szparag, brokuł zwyczajny, kapusta pekińska, kapusta głowiasta (biała, czerwona, włoska), kalafior, kapusta brukselska, cykoria korzeniowa, cykoria sałatowa, rośliny zielarskie, kwiaty jadalne, pietruszka (uprawiana na nać), grupa sałat (sałata głowiasta, sałata liściowa, endywia), kapustne liściowe (rukola – rokietta siewna, jarmuż), szpinak, groch zielony łuskowy, fasola zwykła (uprawiana na świeże nasiona), fasola zwykła (szparagowa), groch zielony cukrowy, czosnek, szalotka, cebula, cebula (uprawiana na szczypior), szczypiorek, cebula siedmiolatka, por, seler listkowy, − 10-12 m zadarnionej strefy ochronnej w uprawie roślin: truskawka, poziomka, marchew, pasternak, salsefia, chrzan pospolity, burak ćwikłowy, topinambur (syn. słonecznik bulwiasty), pietruszka (uprawiana na korzeń), rzodkiewka, rzodkiew japońska, brukiew jadalna, rzepa biała, rzepa czarna, skorzonera, seler korzeniowy, seler naciowy, − 20 m zadarnionej strefy ochronnej w uprawie roślin: oberżyna (syn. bakłażan), melon, kawon (syn. arbuz), dynia olbrzymia jadalna, ogórek, cukinia, patison, kabaczek, papryka, pomidor, malina, jeżyna, rośliny szkółkarskie ozdobne, rośliny szkółkarskie leśne, odnowienia, zalesienia oraz plantacje drzew leśnych W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo. Etykieta środka ochrony roślin Scorpion 325 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW 14 Nie wyznacza się stref ochronnych w przypadku zastosowania środka w szklarniach o trwałej konstrukcji, odizolowanej od podłoża. WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA Chronić przed dziećmi. Środek ochrony roślin przechowywać: − w oryginalnych opakowaniach, − w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz dostęp osób trzecich, − w temperaturze 0 oC - 30oC. Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów. Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi. PIERWSZA POMOC Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę. W przypadku połknięcia: w przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć/lekarzem. W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody /mydłem. W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do swobodnego oddychania. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Okres ważności - 3 lata

Opinie o produkcie (0)

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl