• MOSPILAN

   

  W NASZYM SKLEPIE

  TYLKO ORYGINALNE

  PRODUKTY!!!

 • CAPTAN

   

  DOSTĘPNA

   

  BECZKA 50 KG!!!

Produkt dnia
Teppeki 50 WG 500G
Teppeki 50 WG 500G

373,00 zł

szt.
Delegate
Delegate

482,00 zł

szt.
Orius Extra 250 EW 1L
Orius Extra 250 EW 1L

49,00 zł

szt.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

SERCADIS 1L

Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 24 godziny
Cena: 564,00 zł
zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy
564.00
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni

Opis

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
 
 
Zawartość substancji czynnych: fluksapyroksad (związek z grupy karboksyamidów) - 300 g/l (26.5 %)
 
 
Zezwolenie MRiRW Nr R- 28/2017wu z dnia 19.05.2017 r.
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga
 
H351 -  Podejrzewa się, że powoduje raka. H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.  
 
EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. EUH208 - Zawiera 1,2-benzotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
 
P201 - Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności. P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną.  P308 + P313 - W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P391 - Zebrać wyciek.
 
 
OPIS DZIAŁANIA Sercadis jest fungicydem w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny, o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie jabłoni przed parchem jabłoni i mączniakiem jabłoni oraz gruszy przed parchem gruszy. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych.  
 
 

 
2
Etykieta środka ochrony roślin Sercadis, załącznik do zezwolenia MRiRW
 
STOSOWANIE ŚRODKA
 
Jabłoń Parch jabłoni Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo, od fazy pękania pąka, gdy widoczne są zielone końce liściowe osłaniające kwiaty do początku dojrzewania, gdy owoc wybarwia się na typowy dla danej odmiany kolor (BBCH 53-81). Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 - 0,3 l/ha Liczba zabiegów: 3 Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
 
Mączniak jabłoni Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo , od fazy pękania pąka, gdy widoczne są zielone końce liściowe osłaniające kwiaty do początku dojrzewania, gdy owoc wybarwia się na typowy dla danej odmiany kolor (BBCH 53-81). Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha Liczba zabiegów: 3 Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
 
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3 Zalecana ilość wody: 150 - 1000 l/ha  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
 
Grusza  Parch gruszy Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo, od fazy pękania pąka, gdy widoczne są zielone końce liściowe osłaniające kwiaty do początku dojrzewania, gdy owoc wybarwia się na typowy dla danej odmiany kolor (BBCH 53-81). Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 - 0,3 l/ha Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3 Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
 
Zalecana ilość wody: 150 - 1000 l/ha  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
 
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ  Podczas stosowania środka nie dopuścić do: - znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne, - nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
 
Środek zawiera substancję czynną fluksapyroksad z grupy karboksyamidów (fungicydy inhibitory dehydrogenazy bursztynianowej - SDHI - grupa FRAC 7).                   W ramach strategii antyodpornościowej środki grzybobójcze zawierające substancje czynne z tej grupy należy stosować maksymalnie do trzech zabiegów w sezonie w  ochronie sadów drzew ziarnkowych. Ponadto w ramach strategii antyodpornościowej zaleca się m.in.: − stosowanie środka wyłącznie do zabiegów zapobiegawczych, − stosowanie środka wyłącznie zgodnie z zaleceniami zawartymi w etykiecie, − stosowanie na danym stanowisku w kolejnych zabiegach fungicydów z innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania.
 

 
3
Etykieta środka ochrony roślin Sercadis, załącznik do zezwolenia MRiRW
 
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać  z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową  w zbiorniku opryskiwacza.  
 
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.: – po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub – unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub – unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
 
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.
 
W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka myjącego.
 
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej  i które zwróciły się o taką informację.
 
Środki ostrożności dla osób stosujących środek i pracowników: Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu. Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy. Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
 
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego: Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
 
Zaleca się stosowanie środka poza okresami aktywności pszczół i innych owadów zapylających.
 
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości:  − 15 m od zbiorników i cieków wodnych lub

 
4
Etykieta środka ochrony roślin Sercadis, załącznik do zezwolenia MRiRW
 
− 5 m od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50 %.
 
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
 
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin    Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): jabłoń, grusza – 35 dni
 
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA Chronić przed dziećmi. Środek ochrony roślin przechowywać: − w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich, − w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, − w temperaturze 0oC - 30oC.
 
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów. Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.
 
PIERWSZA POMOC Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę. W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.

Opinie o produkcie (0)

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl