• MOSPILAN

   

  W NASZYM SKLEPIE

  TYLKO ORYGINALNE

  PRODUKTY!!!

 • CAPTAN

   

  DOSTĘPNA

   

  BECZKA 50 KG!!!

Produkt dnia
PROMALIN 500ML
PROMALIN 500ML

237,00 zł

SYLLIT (SYLIT) 65 WP 4KG
SYLLIT (SYLIT) 65 WP 4KG

388,00 zł

szt.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

SAFRAN 018EC 1L

Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 5 dni
Cena: 99,00 zł
zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy
99.00
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni
Ocena: 0
Producent: -
Kod produktu: 1283_20200328085505

Opis

Załącznik do decyzji MRiRW nr R-499/2016d z dnia 24.10.2016 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-24/2014 z dnia 24.02.2014 r. Etykieta środka ochrony roślin Safran 018 EC Posiadacz zezwolenia: Rotam Agrochemical Europe Ltd, Hamilton House, Mabledon Place, WCIH 9BB Londyn, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, tel.: + 44 207 953 0447, e-mail: contacteu@rotam.com SAFRAN 018 EC Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych Zawartość substancji czynnej: abamektyna (produkt naturalny z grupy makrocyklicznych laktonów) – 18 g/l (1,83%) Zezwolenie MRiRW nr R - 24/2014 z dnia 24.02.2014 r. zmienione decyzją MRiRW nr R - 158/2015d z dnia 06.03.2015 r. decyzją MRiRW nr R-910/2015d z dnia 04.11.2015 r. oraz decyzją MRiRW nr R- 499/2016d z dnia 24.10.2016 r. UWAGA H302 – Działa szkodliwie po połknięciu. H319 – Działa drażniąco na oczy. H332 – Działa szkodliwie w następstwie oddychania. H335 – Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. H373 – Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P260 – Nie wdychać rozpylonej cieczy. P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy. P391 – Zebrać wyciek. P301+P312 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. P305+P351+P338 – W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. OPIS DZIAŁANIA Safran 018 EC jest środkiem owadobójczym i przędziorkobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania owadów szkodliwych w uprawie gruszy, truskawki, maliny, jeżyny, oberżyny, ogórka, papryki, pomidora, chryzantemy i róży. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych i ręcznych. Etykieta środka ochrony roślin Safran 018 EC 2 STOSOWANIE ŚRODKA ROŚLINY SADOWNICZE Grusza Miodówka gruszowa plamista Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha. Środek można stosować łącznie z adiuwantem Superam 10 AL (50 ml/100 l cieczy użytkowej). Termin stosowania: środek stosować po okresie kwitnienia drzew i zauważeniu pierwszych objawów uszkodzeń. Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. ROŚLINY WARZYWNE UPRAWIANE POD OSŁONAMI Oberżyna, ogórek, papryka, pomidor Przędziorek chmielowiec Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05% (50 ml środka w 100 litrach wody). Zalecana ilość cieczy użytkowej: 500-1500 l/ha (w zależności od wielkości i zagęszczenia roślin na plantacji). Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni. ROŚLINY OZDOBNE UPRAWIANE POD OSŁONAMI Chryzantema, róża Przędziorek chmielowiec Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05% (50 ml środka w 100 litrach wody). Termin stosowania: Opryskiwać rośliny po zauważeniu szkodnika lub pierwszych objawów uszkodzeń. Zalecana ilość cieczy użytkowej: 500-2000 l/ha (w zależności od wielkości i zagęszczenia roślin na plantacji) Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. Liczba zabiegów: 2. Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie róży: 2 Chryzantema Wciornastek zachodni Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05% (50 ml środka w 100 litrach wody). Termin stosowania: Opryskiwać rośliny po zauważeniu szkodnika lub pierwszych objawów uszkodzeń. Etykieta środka ochrony roślin Safran 018 EC 3 Zalecana ilość cieczy użytkowej: 500-2000 l/ha (w zależności od wielkości i zagęszczenia roślin na plantacji) Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. Liczba zabiegów: 2 Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie chryzantemy: 2. Gerbera Miniarki Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05% (50 ml środka w 100 litrach wody). Termin stosowania: Opryskiwać rośliny po zauważeniu szkodnika lub pierwszych objawów uszkodzeń. Zalecana ilość cieczy użytkowej: 500-2000 l/ha (w zależności od wielkości i zagęszczenia roślin na plantacji) Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni. Stosowanie środka ochrony roślin w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik. Truskawka uprawiana w gruncie i pod osłonami Przędziorek chmielowiec Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha. Termin stosowania: Opryskiwać rośliny po zauważeniu szkodnika lub pierwszych objawów uszkodzeń przed kwitnieniem (BBCH 00-49) lub po zakończeniu kwitnienia (BBCH 71-99). Zalecana ilość wody: 500 - 1200 l/ha. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Malina, jeżyna Przędziorek chmielowiec Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha. Termin stosowania: Opryskiwać rośliny po zauważeniu szkodnika lub pierwszych objawów uszkodzeń (BBCH 00-99). Zalecana ilość wody: 1000 - 1200 l/ha. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 28 dni. Etykieta środka ochrony roślin Safran 018 EC 4 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ 1. Środek Safran 018 EC stosować przemiennie ze środkami o odmiennym mechanizmie działania. 2. Opryskiwać całe rośliny – zwracając uwagę na dokładne pokrycie cieczą użytkową również dolnej strony liści. 3. Środka Safran 018 EC nie stosować przed spodziewanym deszczem. 4. Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne i dyniowe na każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg celem sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą, z włączonym mieszadłem. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Zalecane ciśnienie robocze: od 2 do 3 bar. W czasie pracy, gdy ciecz użytkowa znajduje się w zbiorniku opryskiwacza należy zwrócić uwagę na pełne odpowietrzenie zbiornika. Sporządzoną w zbiorniku opryskiwacza ciecz użytkową niezwłocznie zużyć. W czasie pracy przestrzegać uwag i przeciwwskazań. POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.: – po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub – unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub – unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach. Bezpośrednio po zabiegu aparaturę dokładnie wymyć. Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej. W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami należy postępować stosownie do instrukcji dołączonej do środka myjącego. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację. Środki ostrożności dla osób stosujących środek: Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu. Stosować rękawice ochronne, ochronę twarzy i oczu oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz wykonywania zabiegu. Unikać zanieczyszczenia oczu. Etykieta środka ochrony roślin Safran 018 EC 5 Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego: Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg. W przypadku uprawianych w szklarni typu tunel foliowy bez izolowanej powierzchni glebowej oberżyny, ogórka, papryki, pomidora, chryzantemy, gerbery i róży oraz uprawianej w gruncie i pod osłonami truskawki: W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych. W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo. W przypadku uprawy gruszy: W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej o szerokości: − 15 m od zbiorników i cieków wodnych lub − 10 m od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50%. W przypadku uprawy maliny i jeżyny: W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej o szerokości: − 20 m od zbiorników i cieków wodnych lub − 10 m od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50%. W przypadku uprawy gruszy, maliny, jeżyny W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo. W przypadku uprawy truskawki W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środka nie stosować: − na rośliny uprawne w trakcie ich kwitnienia, − kiedy na uprawie chronionej występują kwitnące chwasty, − w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek, a także na rośliny, w których kwitnienie może rozpoczynać się przed upływem okresu prewencji, − nie stosować na roślinach pokrytych spadzią. Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin. Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): Grusza - 28 dni; Oberżyna, ogórek, papryka, pomidor, truskawka, malina, jeżyna – 3 dni; Chryzantema, gerbera, róża – nie dotyczy. Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): Nie dotyczy. Etykieta środka ochrony roślin Safran 018 EC 6 Okres prewencji dla pszczół: 96 godzin Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo: Nie dotyczy. WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA Chronić przed dziećmi. Środek ochrony roślin przechowywać: − w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich, − w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, − w temperaturze 0oC-30oC, z dala od źródeł ciepła. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi. Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów. PIERWSZA POMOC Natychmiast wezwać lekarza. Przerwać pracę. Zatrutego usunąć z miejsca działania preparatu, zdjąć odzież ochronną. Przy zaburzeniach oddychania zrobić sztuczne oddychanie (najlepiej usta - usta). W razie zanieczyszczenia skóry preparatem skażone miejsca zmyć wodą i mydłem. W przypadku dostania się preparatu do oczu – przemywać je wodą przez 10 – 15 min. W razie połknięcia preparatu spowodować wymioty podając do picia 1-2 szklanki wody. W przypadku utraty przytomności nie powodować wymiotów ani nic nie powodować doustnie. Wczesne objawy zatrucia można zminimalizować przez spowodowanie wymiotów w ciągu 30 minut od czasu ekspozycji. Jeśli objawy zatrucia postępują powodować wymioty i wykonywać pomiary płynów ustrojowych i elektrolitów oraz kontrolować ciśnienie krwi. W ciężkich przypadkach obserwacje winny być kontynuowane przez kilka dni do czasu aż objawy kliniczne nie będą ustępowały. Abamektyna powoduje wzrost aktywności GABA, dlatego unikać podawania leków powodujących wzrost aktywności GABA (barbiturany, benzodiazepiny, itd.) u osób potencjalnie narażonych na abamektynę. Unikać prowadzenia pojazdów mechanicznych i maszyn przy podejrzeniu zatrucia. Okres ważności - 2 lata Data produkcji - ......... Zawartość netto - ......... Nr partii - .........

Opinie o produkcie (0)

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl