• MOSPILAN

   

  W NASZYM SKLEPIE

  TYLKO ORYGINALNE

  PRODUKTY!!!

 • CAPTAN

   

  DOSTĘPNA

   

  BECZKA 50 KG!!!

Produkt dnia
DIFCOR 250EC 1L
DIFCOR 250EC 1L

91,00 zł

szt.
Mospilan 20 SP 200G + 20G
Mospilan 20 SP 200G + 20G

96,00 zł

szt.
DIFO 250EC 1L
DIFO 250EC 1L

89,00 zł

szt.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

Pastor 80 WG 25 Kg ( Jak Merpan, Captan, Malvin)

Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 48 godzin
Cena: 909,00 zł
zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy
909.00
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni
Ocena: 5
Producent: -
Kod produktu: 1441

Opis

Etykieta środka ochrony roślin Pastor 80 WG - załącznik do zezwolenia MRiRW

Załącznik do decyzji MRiRW nr R-729/2018d z dnia 05.12.2018 r.

zmieniającej zezwolenia MRiRW nr R - 179/2016 z dnia 23.08.2016 r.

Posiadacz zezwolenia:

Pestila II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., Studzianki 24 A, 97-320 Wolbórz,

tel./fax: +48 44 616 43 75, e-mail: info@pestila.pl

PASTOR 80 WG

Środek przeznaczony jest do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

kaptan (związek z grupy ftalimidów) – 800g/kg (80%)

Zezwolenie MRiRW nr R - 179/2016 z dnia 23.08.2016 r.

zmienione decyzją MRiRW nr R - 729/2018d z dnia 05.12.2018 r.

Niebezpieczeństwo

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H351 - Podejrzewa się, że powoduje raka.

H400 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować

zgodnie z instrukcją użycia.

P272 - Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.

P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P301 + P312 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia

skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą

przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal

płukać.

P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

OPIS DZIAŁANIA

Pastor 80 WG jest fungicydem w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej

o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie jabłoni, gruszy, wiśni,

czereśni, maliny, porzeczki czarnej, porzeczki czerwonej, borówki wysokiej, agrestu,

truskawki oraz roślin ozdobnych.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych

opryskiwaczy sadowniczych lub opryskiwaczy ręcznych.

Etykieta środka ochrony roślin Pastor 80 WG - załącznik do zezwolenia MRiRW 2

STOSOWANIE ŚRODKA

Jabłoń

Parch jabłoni

Termin stosowania:

Opryskiwać zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją lub w momencie wystąpienia pierwszych

objawów choroby, od fazy zielonego pąka do fazy zaawansowanego dojrzewania, barwy

owoców bardziej intensywnej (BBCH 56-85).

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,9 kg/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 10

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 - 10 dni

Zalecana ilość wody: 500 - 750 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH

I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność

środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych

ponosi wyłącznie jego użytkownik

Grusza

Parch gruszy, brunatna zgnilizna drzew ziarnkowych

Termin stosowania:

Opryskiwać zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją lub w momencie wystąpienia pierwszych

objawów choroby, od fazy nabrzmiewania pąków kwiatowych do fazy dojrzewania owoców

(BBCH 51-81).

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,8 kg/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 10

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 - 10 dni

Zalecana ilość wody: 500 - 1000 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Wiśnia, czereśnia

Gorzka zgnilizna wiśni, drobna plamistość liści drzew pestkowych

Termin stosowania:

Opryskiwać zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją lub w momencie wystąpienia pierwszych

objawów choroby, od końca fazy kwitnienia do fazy dojrzewania owoców (BBCH 69-87).

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,9 kg/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 - 10 dni

Zalecana ilość wody: 500 - 1000 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Malina, porzeczka czarna, porzeczka czerwona

Szara pleśń, antraknoza

Termin stosowania:

Opryskiwać zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją lub w momencie wystąpienia pierwszych

objawów choroby, od początku fazy kwitnienia do fazy dojrzewania owoców (BBCH 60-87).

Etykieta środka ochrony roślin Pastor 80 WG - załącznik do zezwolenia MRiRW 3

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,9 kg/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni

Zalecana ilość wody: 500 - 1000 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Borówka wysoka

Szara pleśń, antraknoza

Termin stosowania:

Opryskiwać zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją lub w momencie wystąpienia pierwszych

objawów choroby, od początku fazy kwitnienia do fazy dojrzewania owoców (BBCH 60-87).

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,9 kg/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni

Zalecana ilość wody: 1000 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Agrest

Szara pleśń, antraknoza

Termin stosowania:

Opryskiwać zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją lub w momencie wystąpienia pierwszych

objawów choroby, od początku fazy kwitnienia do fazy dojrzewania owoców (BBCH 60-87).

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,8 kg/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6

Odstęp między zabiegami: co najmniej 10-14 dni

Zalecana ilość wody: 500 - 1000 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Truskawka

Szara pleśń, antraknoza

Termin stosowania:

Opryskiwać zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją lub w momencie wystąpienia pierwszych

objawów choroby, przed kwitnieniem (BBCH 53-59).

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,9 kg/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 - 10 dni

Zalecana ilość wody: 1000 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Rośliny ozdobne

Szara pleśń, septorioza, sucha zgnilizna bulw i łodyg mieczyka, opadzina liści azalii,

powłocznik azaliowy, czarna zgnilizna korzeni cyklamena, zaraza lilaka, antraknoza wyżlinu,

rak pędów róż, zamieranie pędów róż, penicylioza, zgnilizna twardzikowa.

a) opryskiwanie

Termin stosowania:

Opryskiwać zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją lub w momencie wystąpienia pierwszych

objawów choroby, w całym okresie wegetacji (BBCH 10-79).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,9 kg/ha

Etykieta środka ochrony roślin Pastor 80 WG - załącznik do zezwolenia MRiRW 4

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2-1,9 kg/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 10

Odstęp między zabiegami: co najmniej 10-14 dni

Zalecana ilość wody: 500 – 1000 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

b) moczenie cebul

Fuzarioza

Termin stosowania:

Przed sadzeniem moczyć cebule przez 30 minut w cieczy użytkowej.

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3-0,6% (300-600g/100 l

wody)

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane

strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką

informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem

środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie

wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W przypadku uprawy jabłoni i truskawki:

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej

o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest

wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W przypadku uprawy gruszy, wiśni, czereśni:

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej

o szerokości 20 m wraz z użyciem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej

o 50% od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest

wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W przypadku uprawy maliny, porzeczki czarnej, porzeczki czerwonej, borówki wysokiej,

agrestu oraz roślin ozdobnych:

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej

o szerokości 3 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest

wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W okresie kwitnienia uprawy chronionej zaleca się stosować środek poza okresami

aktywności pszczół.

Etykieta środka ochrony roślin Pastor 80 WG - załącznik do zezwolenia MRiRW 5

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano

środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Dla ludzi:

− wyposażonych w odzież ochronną i rękawice ochronne - po wyschnięciu preparatu,

− bez dodatkowych środków ochrony osobistej - 14 dni.

Dla zwierząt – nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres

karencji):

Malina, porzeczka czarna, porzeczka czerwona, agrest – 7 dni.

Jabłoń, wiśnia, czereśnia, truskawka, borówka wysoka – 14 dni.

Grusza – 21 dni.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY

ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania

zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością,

napojami lub paszą,

− w temperaturze 0 oC - 30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych

celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów

niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących

środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

W przypadku połknięcia: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem

zatruć lub z lekarzem.

W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć

soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji - .........

Zawartość netto - .........

Nr partii - .........

 

 

 

Opinie o produkcie (0)

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl