• MOSPILAN

   

  W NASZYM SKLEPIE

  TYLKO ORYGINALNE

  PRODUKTY!!!

 • CAPTAN

   

  DOSTĘPNA

   

  BECZKA 50 KG!!!

Produkt dnia
Bellis ( BELIS )38 WG 1KG
Bellis ( BELIS )38 WG 1KG

315,00 zł

szt.
Delan 700 WG 25KG
Delan 700 WG 25KG

5 250,00 zł

CALDERA ( jak DELAN ) 700 WG 1KG
CALDERA ( jak DELAN ) 700 WG 1KG

179,90 zł

szt.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

Malvin 80 WG 10 kg x 10 szt = 100 kg + 10 kg GRATIS

Dostępność: brak towaru
Cena: 4 917,00 zł
zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy
4917.00
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni

Opis

Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 358/2015d z dnia 12.05.2015 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R – 23/2013 z dnia 07.02.2013 r.
Posiadacz zezwolenia:
Arysta LifeScience S.A.S., Route d’Artix ,BP 80,
64150 Nogueres, Republika Francji, tel : +33 (5) 59 60 92 92, fax : +33 (5) 59 60 92 19
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
Arysta LifeScience Polska Sp. z o.o., ul. Przasnyska 6 b, 01-756 Warszawa, tel: +48 22 866
41 80, fax: +48 22 866 41 90 e-mail: sekretariat@arysta.com
Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony
roślin:
1. ZPH AGROMIX Roman Szewczyk, ul. Mokra 7, 32-005 Niepołomice, tel.:+48 12 281
10 08, fax: +48 12 281 14 54.
2. TARGET S.A., ul. Przemysłowa 5, Kartoszyno, 84-110 Krokowa, tel.:+48 58 774 1090
, fax: +48 58 676 7489.
3. ”Sumin” D.Czabańska, W.Czabański i Wspólnicy Sp.j., ul. Jagodowa 4 ,
62-002 Suchy Las, tel. +48 61 812 5113, + 48 61 297 26 00, fax: +48 61 297 2602.
4. Towarzystwo Chemiczne „DANMAR” Marian Kidawa, ul. Nasienna 1,
91-231 Łódź, tel.:+48 42 650 9550, +48 42 650 66 95.
5. PAKON Sp. z o.o., ul. Zakładowa 7 , 62-510 Konin, tel/fax : +48 63 240 0118.
6. Fregata S.A., ul. Grunwaldzka 497, 80-309 Gdańsk – Oliwa; tel.: +48 58 552 00 27 do
29, fax: +48 58 552 48 31.
MALVIN 80 WG
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
kaptan (związek z grupy ftalimidów) - 800 g/kg ( 80 %)
Zezwolenie MRiRW nr R - 23/2013 z dnia 07.02.2013 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R - 358/2015d z dnia 12.05.2015 r.
Niebezpieczeństwo
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H332- Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H351 - Podejrzewa się, że powoduje raka.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P333 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P333 + P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Etykieta środka ochrony roślin Malvin 80 WG, załącznik do decyzji MRiRW
1
OPIS DZIAŁANIA
Malvin 80 WG jest środkiem grzybobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny
wodnej o działaniu kontaktowym przeznaczonym do stosowania zapobiegawczego
w ochronie roślin sadowniczych przed chorobami grzybowymi.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych.
STOSOWANIE ŚRODKA
Jabłoń
parch jabłoni
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,9 kg/ha
Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo zgodnie z sygnalizacją lub w momencie wystąpienia
pierwszych objawów choroby, od fazy zielonego pąka.
Opryskiwać do całkowitego zwilżenia liści i pędów.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 10
Odstęp między zabiegami: 7 dni
Grusza
parch gruszy
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,9 kg/ha
Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo zgodnie z sygnalizacją lub w momencie wystąpienia
pierwszych objawów choroby, od fazy zielonego pąka.
Opryskiwać do całkowitego zwilżenia liści i pędów.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 10
Odstęp między zabiegami: 7 dni
Wiśnia
gorzka zgnilizna wiśni
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,9 kg/ha
Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo zgodnie z sygnalizacją lub w momencie wystąpienia
pierwszych objawów choroby, od fazy opadania płatków kwiatowych.
Opryskiwać do całkowitego zwilżenia liści i pędów.
Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Odstęp między zabiegami: 7 dni
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Środek łatwo tworzy zawiesinę i nie należy go wstępnie rozpuszczać w osobnym naczyniu.
Odważoną ilość środka wsypać bezpośrednio do zbiornika opryskiwacza napełnionego
częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie
wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
Etykieta środka ochrony roślin Malvin 80 WG, załącznik do decyzji MRiRW
2
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:
– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie
wykonywania zabiegu.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie
strefy ochronnej o szerokości 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
W przypadku jednokrotnego zastosowania środka w uprawie jabłoni i gruszy w celu
ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej od zbiorników
i cieków wodnych o szerokości:
- 30 m lub
- 20 m z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy
użytkowej podczas zabiegu o 50%.
W przypadku wielokrotnego zastosowania środka w uprawie jabłoni i gruszy w celu ochrony
organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej od zbiorników i cieków
wodnych o szerokości:
- 30 m (w tym 20 m pokrytej zwarta roślinnością) lub
- 20 m z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy
użytkowej podczas zabiegu o 50%.
W przypadku zastosowania środka w uprawie wiśni w celu ochrony organizmów wodnych
konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej od zbiorników i cieków wodnych
o szerokości:
- 30 m (w tym 20 m pokrytej zwarta roślinnością) lub
- 20 m z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy
użytkowej podczas zabiegu o 50%.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Etykieta środka ochrony roślin Malvin 80 WG, załącznik do decyzji MRiRW
3
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Jabłka, gruszki – 28 dni
Wiśnie – 21 dni
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
- w temperaturze 0oC - 30oC.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........
Etykieta środka ochrony roślin Malvin 80 WG, załącznik do decyzji MRiRW

Opinie o produkcie (0)

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl