• MOSPILAN

   

  W NASZYM SKLEPIE

  TYLKO ORYGINALNE

  PRODUKTY!!!

 • CAPTAN

   

  DOSTĘPNA

   

  BECZKA 50 KG!!!

Produkt dnia
Captan 80 WG 10KG
Captan 80 WG 10KG
569,00 zł
szt.
Delan 700 WG 1KG
Delan 700 WG 1KG
269,00 zł
szt.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

MERPLUS 800 SC 5L

Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 5 dni
Cena: 366,00 zł 366.00
zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni

Opis

Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 179/2019 z dnia 18.11.2019 r.
Posiadacz zezwolenia:
ADAMA Polska Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00 - 121 Warszawa, tel.: +48 22 395 66 60, infolinia: +48 22 395 66 66, e-mail: biuro@adama.com, www.adama.com
Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin .....
Merplus 800 SC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnych:
kaptan (związek z grupy ftalimidów) - 360 g/l (23,6%),
fosfonian potasu (związek z grupy fosfonianów) - 657 g/l (43,1%).
Uwaga H317 H319 H332 H351 H400 EUH 401
P201
P261
P280 P302+P352 P304+P340
P305+P351+P338
P391
Zezwolenie MRiRW nr R- 179/2019 z dnia 18.11.2019 r.
Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa drażniąco na oczy.
Działa szkodliwie w następstwie wdychania. Podejrzewa się, że powoduje raka.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia
Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
Unikać wdychania mgły/par/rozpylonej cieczy.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody/mydłem W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
Zebrać wyciek.
Etykieta środka ochrony roślin Merplus 800 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW
1

Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 179/2019 z dnia 18.11.2019 r.
OPIS DZIAŁANIA
FUNGICYD w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny przeznaczonej do rozcieńczania wodą (SC), o działaniu powierzchniowym, do stosowania zapobiegawczego w ochronie przed parchem jabłoni i parchem gruszy.
Substancje czynne środka wg FRAC należą do grupy M4 (kaptan) i grupy P7 (fosfonian potasu).
STOSOWANIE ŚRODKA
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych.
Jabłoń
parch jabłoni
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha
(1,33 l na 10000 m2 LWA - ściany owoconośnej)
Termin stosowania środka:
środek stosować zapobiegawczo, od fazy gdy następuje pękanie pąka i widoczne są zielone końce liściowe osłaniające kwiaty do początku fazy dojrzewania owoców, tj. gdy owoce zaczynają wybarwiać się na typowy dla danej odmiany kolor (BBCH 53-81).
Liczba zabiegów: 1 – 6
Odstęp między zabiegami: co najmniej 15 dni.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6
Grusza
parch gruszy
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha
(1,33 l na 10000 m2 LWA - ściany owoconośnej)
Termin stosowania środka:
środek stosować zapobiegawczo, od fazy gdy następuje pękanie pąka i widoczne są zielone końce liściowe osłaniające kwiaty do początku fazy dojrzewania owoców, tj. gdy owoce zaczynają wybarwiać się na typowy dla danej odmiany kolor (BBCH 53-81).
Liczba zabiegów: 1 – 6
Odstęp między zabiegami: co najmniej 15 dni.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
jabłoń, grusza – 28 dni.
1. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne
− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
2. Środek zawiera dwie substancje czynne różniące się mechanizmem działania: fosfonian potasu, związek z grupy fosfonianów (wg FRAC grupa P7), oraz kaptan należący do grupy ftalimidów (wg FRAC grupa M4).
3. W ramach strategii antyodpornościowej zaleca się:
− stosować środek zgodnie z zalecaną dawką oraz terminem stosowania zapewniającym
odpowiednie zwalczanie patogenów powodujących parcha jabłoni i parcha gruszy,
− stosować środek przemiennie ze środkami grzybobójczymi zawierającymi substancje czynne z
innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.
2
Etykieta środka ochrony roślin Merplus 800 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW

Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 179/2019 z dnia 18.11.2019 r.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza. W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą ( z włączonym mieszadłem).
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy, ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Resztki cieczy użytkowej oraz wodę użytą do mycia aparatury należy:
– jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono
zabieg, lub
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację
substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy roboczej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
Unikać niezgodnego z przeznaczeniem uwalniania do środowiska. Zaleca się stosować środek poza okresami aktywności pszczół.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
3
Etykieta środka ochrony roślin Merplus 800 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW

Okres ważności - 2 lata Data produkcji - ......... Zawartość netto - ......... Nr partii - .........
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 179/2019 z dnia 18.11.2019 r.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w oryginalnych opakowaniach,
− w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz
dostęp osób trzecich,
− w temperaturze 0oC - 30oC.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody z mydłem.
W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
Etykieta środka ochrony roślin Merplus 800 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW
4

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl