• MOSPILAN

   

  W NASZYM SKLEPIE

  TYLKO ORYGINALNE

  PRODUKTY!!!

 • CAPTAN

   

  DOSTĘPNA

   

  BECZKA 50 KG!!!

Produkt dnia
Delan 700 WG 1KG
Delan 700 WG 1KG

219,90 zł

szt.
Mospilan 20 SP 200G + 20G
Mospilan 20 SP 200G + 20G

96,00 zł

szt.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

CABRIO DUO 112EC - 1l

Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 5 dni
Cena: 103,00 zł
zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy
103.00
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni

Opis

CABRIO DUO 112 EC Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych Zawartość substancji czynnych: Dimetomorf (związek z grupy pochodnych kwasu cynamonowego) - 72 g/l (6,9 %)Piraklostrobina (związek z grupy strobiluryn) - 40 g/l (3,8 %)Zezwolenie MRiRW Nr R - 24/2012 z dnia 30.01.2012 r.,zmienione decyzją MRiRW nr R - 392/2015d z dnia 19.05.2015 r.NiebezpieczeństwoH302 - Działa szkodliwie po połknięciu.H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.H315 - Działa drażniąco na skórę. H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania.H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.P261 - Unikać wdychania par.P280 - Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy.P301+310 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. P331 - NIE wywoływać wymiotów.P302+P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. P304+P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

 OPIS DZIAŁANIA Cabrio Duo 112 EC jest środkiem grzybobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu wgłębnym (dimetomorf) oraz lokalnie układowym i translaminarnym (piraklostrobina) przeznaczonym do stosowania zapobiegawczego oraz interwencyjnego w uprawie ziemniaka, ogórka, sałaty, cebuli oraz pomidora.Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych oraz ręcznych.STOSOWANIE ŚRODKA ZIEMNIAK Zaraza ziemniaka Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 - 2,5 l/ha.Termin stosowania:Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub:na odmianach wczesnych – w okresie zwierania się roślin w rzędachna odmianach późnych - z chwilą wystąpienia objawów choroby na odmianach wczesnych.Liczba zabiegów: 3.Odstęp między zabiegami: co najmniej 7-10 dni.Zabiegi wykonywać przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.Większą ilość wody stosować w przypadku silnie rozwiniętej naci. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.Alternarioza Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 - 2,5 l/ha.Termin stosowania:Środek stosować zapobiegawczo na plantacjach odmian wrażliwych lub w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby, na dolnych liściach. Liczba zabiegów: 3.Odstęp między zabiegami: co najmniej 7-10 dni.Zabiegi wykonywać przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.Większą ilość wody stosować w przypadku silnie rozwiniętej naci. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.OGÓREKMączniak rzekomy Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:2,0 - 2,5 l/ha.Termin stosowania:Środek stosować zapobiegawczo lub w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby od fazy całkowicie rozwiniętego pierwszego liścia właściwego na pędzie głównym do fazy pełnej dojrzałości owoców (BBCH 11-89). Liczba zabiegów: 3.Odstęp między zabiegami: Zabiegi wykonywać przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha.Ilość wody dostosować do wielkości roślin.Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.SAŁATA Mączniak rzekomy Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:2,0 - 2,5 l/ha.Termin stosowania:Środek stosować zapobiegawczo lub w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby od fazy całkowicie rozwiniętych liścieni do końca fazy gdy główki osiągają typową wielkość, kształt i twardość (BBCH 10-49). Liczba zabiegów: 3.Odstęp między zabiegami: co najmniej 7-10 dni.Zabiegi wykonywać przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha Ilość wody dostosować do wielkości roślin.Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.CEBULA Mączniak rzekomy Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:2,0 - 2,5 l/ha.Termin stosowania:Środek stosować zapobiegawczo lub w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby od fazy gdy wyraźnie widoczny jest 3 liść do końca fazy gdy50% liści rośliny zgina się (BBCH 13-48). Liczba zabiegów: 3.Odstęp między zabiegami: co najmniej 7-10 dni.Zabiegi wykonywać przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.Zalecana ilość wody: 200-1000 l/ha Ilość wody dostosować do wielkości roślin.Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.POMIDORZaraza ziemniaka Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:2,0 - 2,5 l/ha.Termin stosowania:Środek stosować zapobiegawczo lub w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby fazy całkowicie rozwiniętego pierwszego liścia właściwego napędzie głównym do fazy pełnej dojrzałości owoców (BBCH 11-89). Liczba zabiegów: 3. Odstęp między zabiegami: co najmniej 7-10 dni.Zabiegi wykonywać przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania. Zalecana ilość wody: 200-1000 l/ha.Ilość wody dostosować do wielkości roślin.Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.Alternarioza Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:2,0 - 2,5 l/ha.Termin stosowania:Środek stosować zapobiegawczo lub w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby fazy całkowicie rozwiniętego pierwszego liścia właściwego napędzie głównym do fazy pełnej dojrzałości owoców (BBCH 11-89). Liczba zabiegów: 3.Odstęp między zabiegami: co najmniej 7-10 dni.Zabiegi wykonywać przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.Zalecana ilość wody: 200-1000 l/ha.Ilość wody dostosować do wielkości roślin.Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.Antraknoza Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:2,0 - 2,5 l/ha.Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby fazy całkowicie rozwiniętego pierwszego liścia właściwego napędzie głównym do fazy pełnej dojrzałości owoców (BBCH 11-89). Liczba zabiegów: 3.Odstęp między zabiegami: co najmniej 7-10 dni.Zabiegi wykonywać przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.Zalecana ilość wody: 200-1000 l/ha.Ilość wody dostosować do wielkości roślin.Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:

3.NASTĘPSTWO ROŚLINNE dotyczy.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ W czasie stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych

.SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.Przed użyciem wstrząsnąć zawartością opakowania. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem).Puste opakowanie należy ręcznie przepłukać wodą (kolejno trzykrotnie, potrząsając pojemnikiem) lub korzystając z systemu czyszczenia przy użyciu strumienia wody pod ciśnieniem, jeśli system taki znajduje się na opryskiwaczu. Popłuczyny należy wlać do zbiornika opryskiwacza. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:po uprzednim rozcieńczeniu (co najmniej 10-krotnie) zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lubunieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lubunieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.Środki ostrożności dla osób stosujących środek: Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu lub ochronę twarzy oraz odzież ochronną,zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz wykonywania zabiegu.Dokładnie umyć dłonie dużą ilością wody z mydłem po użyciu.Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 metrów od zbiorników i cieków wodnych.W celu ochrony roślin i stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1m od terenów nieużytkowanych rolniczo.Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):Ziemniak, sałata, cebula - 7 dni Pomidor - 3 dni Ogórek - 1 dzień Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): Nie dotyczy.

 Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo: Nie dotyczy.WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIAChronić przed dziećmi.Środek ochrony roślin przechowywać:w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, w temperaturze 0oC - 30oC, z dala od źródeł ciepła.Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadównie bezpiecznych.Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.PIERWSZA POMOC Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Opinie o produkcie (0)

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl