• MOSPILAN

   

  W NASZYM SKLEPIE

  TYLKO ORYGINALNE

  PRODUKTY!!!

 • CAPTAN

   

  DOSTĘPNA

   

  BECZKA 50 KG!!!

Produkt dnia
Captan 80 WG 10KG
Captan 80 WG 10KG
564,90 zł
szt.
Delan 700 WG 1KG
Delan 700 WG 1KG
269,00 zł
szt.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

TOP 20!!! - PRODUKTY W NAJNIŻSZYCH CENACH

Kaptan 50 WP 10KG

Kaptan 50 WP 10KG
Kaptan 50 WP 10KG

Kaptan zawiesinowy 50 WP to środek grzybobójczy w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie jabłoni i gruszy przed parchem jabłoni i parchem gruszy, wiśni przed gorzką zgnilizną wiśni, fasoli szparagowej przed chorobami grzybowymi i bakteriozą obwódkową oraz roślin ozdobnych przed fuzariozą.

 

Zawartość substancji czynnej:

kaptan – 50% (związek z grupy ftalimidów)

 

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

 

ROŚLINY SADOWNICZE

Środek można stosować podczas całego sezonu wegetacyjnego.

 

JABŁOŃ, GRUSZA

parch jabłoni, parch gruszy

Zalecana dawka: 3kg/ha.

Zalecana ilość wody: 600l/ha

Środek stosować zapobiegawczo co 7 dni od fazy zielonego pąka kwiatowego do fazy gdy owoc osiąga połowę swojej wielkości.

 

WIŚNIA

gorzka zgnilizna wiśni

Zalecana dawka: 3 kg/ha.

Zalecana ilość wody : 500-750 l/ha

Ilość cieczy roboczej dostosować do wielkości koron drzew.

Środek stosować zapobiegawczo po3 tygodniach po kwitnieniu co 10 – 14 dni.

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 399,00 zł
zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy
szt.

Pastor 80 WG 25 Kg ( Jak Merpan, Captan, Malvin)

Pastor 80 WG 25 Kg ( Jak Merpan, Captan, Malvin)
Pastor 80 WG 25 Kg ( Jak Merpan, Captan, Malvin)

 

Etykieta środka ochrony roślin Pastor 80 WG - załącznik do zezwolenia MRiRW

Załącznik do decyzji MRiRW nr R-729/2018d z dnia 05.12.2018 r.

zmieniającej zezwolenia MRiRW nr R - 179/2016 z dnia 23.08.2016 r.

Posiadacz zezwolenia:

Pestila II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., Studzianki 24 A, 97-320 Wolbórz,

tel./fax: +48 44 616 43 75, e-mail: info@pestila.pl

PASTOR 80 WG

Środek przeznaczony jest do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

kaptan (związek z grupy ftalimidów) – 800g/kg (80%)

Zezwolenie MRiRW nr R - 179/2016 z dnia 23.08.2016 r.

zmienione decyzją MRiRW nr R - 729/2018d z dnia 05.12.2018 r.

Niebezpieczeństwo

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H351 - Podejrzewa się, że powoduje raka.

H400 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować

zgodnie z instrukcją użycia.

P272 - Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.

P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P301 + P312 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia

skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą

przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal

płukać.

P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

OPIS DZIAŁANIA

Pastor 80 WG jest fungicydem w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej

o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie jabłoni, gruszy, wiśni,

czereśni, maliny, porzeczki czarnej, porzeczki czerwonej, borówki wysokiej, agrestu,

truskawki oraz roślin ozdobnych.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych

opryskiwaczy sadowniczych lub opryskiwaczy ręcznych.

 

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 1 049,00 zł
zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy
szt.

Spintor 240 SC 0,25L

Spintor 240 SC 0,25L
Spintor 240 SC 0,25L

Spintor™ 240 SC

SpinTor 240 SC Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych Zawartość substancji czynnej: Spinosad: Spinozyn A, Spinozyn D (substancja z grupy makrocyklicznych laktonów) - 240 g/l (22,72 %) Zezwolenie MRiRW nr R - 131/2012 z dnia 28.09.2012 r. zmienione decyzją MRiRW nr R - 414/2014d z dnia 29.10.2014 r. oraz decyzją MRiRW nr R - 393/2015d z dnia 19.05.2015 r.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 204,00 zł
zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy
szt.

CALDERA ( jak DELAN ) 700 WG 1KG

CALDERA ( jak DELAN ) 700 WG 1KG
CALDERA ( jak DELAN ) 700 WG 1KG

CALDERA 700 WG

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

OPIS DZIAŁANIA FUNGICYD w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej (WG) o działaniu powierzchniowym do stosowania zapobiegawczego. STOSOWANIE ŚRODKA Środek do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych. JABŁOŃ parch jabłoni Środek stosować maksymalnie 6 razy w sezonie, według jednego z dwóch podanych poniżej systemów stosowania. System 1. Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 kg/ha Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo, od fazy pękania pąków, gdy widoczne są zielone końce liściowe osłaniające kwiaty do momentu, kiedy owoce osiągną 90% typowej wielkości (BBCH 53-79). Liczba zabiegów: 6 Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni. System 2. Środek stosować zapobiegawczo, od fazy różowego pąka do momentu, kiedy owoce osiągną 90% typowej wielkości (BBCH 57-79) w następujących dawkach i terminach: Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 kg/ha Termin stosowania środka: Środek w dawce 0,75 kg/ha stosować od fazy różowego pąka do początku czerwcowego opadania zawiązków (BBCH 57-73). Liczba zabiegów: 3 Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni. Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 kg/ha Termin stosowania środka: Środek w dawce 0,5 kg/ha stosować od początku czerwcowego opadania zawiązków do momentu, kiedy owoce osiągną 90% typowej wielkości (BBCH 73-79). Liczba zabiegów: 3 Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6 Zalecana ilość wody: 200 - 1000 l/ha w zależności od wielkości drzew.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 253,00 zł
zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy
szt.

Captan 80 WG 10KG

Captan 80 WG 10KG
Captan 80 WG 10KG

Captan 80 WG jest środkiem grzybobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym przeznaczonym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie roślin sadowniczych przed chorobami grzybowymi.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 564,90 zł
zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy
szt.

Ditoflo 700 WG 5kg ( Jak Delan )

Ditoflo 700 WG 5kg ( Jak Delan )
Ditoflo 700 WG 5kg ( Jak Delan )

DITOFLO 700 WG Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych Zawartość substancji czynnej: ditianon (związek z grupy antrachinonów) - 700 g/kg (70,0%) Zezwolenie MRiRW nr R- 91/2020 z dnia 24.08.2020 r.

OPIS DZIAŁANIA FUNGICYD w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej (WG) o działaniu powierzchniowym, do stosowania zapobiegawczego. STOSOWANIE ŚRODKA Środek do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 952,00 zł
zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy
szt.

Exirel 100 SE

Exirel 100 SE
Exirel 100 SE

Exirel 100 SE

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

cyjanotraniliprol (substancja z grupy antranilowychdiamidów) - 100 g/l (10,2%)

W celu ochrony wód gruntowych nie stosować:

- środków zawierających substancję czynną cyjanotraniliprol częściej niż co drugi sezon na tym

samym obszarze, przy zastosowaniu dawki120 g cyjanotraniliprolu/ha/rok i wyższej,

- na glebach o pH<5

Zezwolenie MRiRW nr R- 53 /2020 z dnia 08.05.2020 r.

Uwaga

H315

H317

Działa drażniąco na skórę.

Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH208

EUH401

Zawiera 1,2-benzoizotiazolin-3-on. Może powodować wystąpienie reakcji

alergicznej.

W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować

zgodnie z instrukcją użycia.

P261 Unikać wdychania rozpylonej cieczy.

P280 Stosować rękawice ochronne.

P363 Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.

P333 +P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/

zgłosić się pod opiekę lekarza.

P391 Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA

INSEKTYCYD w formie koncentratu zawiesinoemulsji do rozcieńczania wodą (SE), o działaniu

kontaktowym i żołądkowym. Na roślinie działa wgłębnie oraz translaminarnie.

Paraliż owadów następuje w ciągu kilku godzin i objawia się zahamowaniem ruchu

i żerowania szkodnika. Ostateczny efekt działania widoczny jest po 3-6 dniach od zabiegu.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 751,00 zł
zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy
szt.

FONTELIS 200SC 5L

FONTELIS 200SC 5L
FONTELIS 200SC 5L

Fontelis 200 SC

Środek grzybobójczy w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym, wgłębnym i lokalnie systemicznym, do stosowania zapobiegawczego lub interwencyjnego (we wczesnym stadium rozwoju choroby, nie później niż 48 godzin po infekcji) w zwalczaniu parcha jabłoni, mączniaka prawdziwego jabłoni i szarej pleśni.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 1 339,00 zł
zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy
szt.

Lekaro 80 WG 25kg ( Jak Captan, Malvin, Merpan)

Lekaro 80 WG 25kg ( Jak Captan, Malvin, Merpan)
Lekaro 80 WG 25kg ( Jak Captan, Malvin, Merpan)

FUNGICYD w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej (WG) o działaniu powierzchniowym przeznaczonym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego.

 

STOSOWANIE ŚRODKA

Jabłoń

Parch jabłoni

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,9 kg/ha

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją lub w momencie zaobserwowania pierwszych objawów choroby, od fazy widocznych pąków kwiatowych (BBCH 55). W sezonie wykonać 8-10 zabiegów, w odstępie co 7-8 dni. Środek stosować do fazy, gdy owoc osiąga połowę typowej wielkości (BBCH 75). Ostatni zabieg należy wykonać najpóźniej na 28 dni przed planowanym zbiorem.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 10

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 600-700 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): 28 dni.

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 1 029,00 zł
zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy
szt.

LUNA EXPERIENCE 400SC 1L

LUNA EXPERIENCE 400SC 1L
LUNA EXPERIENCE 400SC 1L

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 335,00 zł
zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy
szt.

LUNA EXPERIENCE 400SC 5L

LUNA EXPERIENCE 400SC 5L
LUNA EXPERIENCE 400SC 5L

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 1 610,00 zł
zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy
szt.

Malvin 80 WG 10 kg

Malvin 80 WG 10 kg
Malvin 80 WG 10 kg

MALVIN 80 WG
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
kaptan (związek z grupy ftalimidów) - 800 g/kg ( 80 %)

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 559,00 zł
zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy
szt.

Malvin 80 WG 10 kg + 1 kg GRATIS

Malvin 80 WG 10 kg + 1 kg GRATIS
Malvin 80 WG 10 kg + 1 kg GRATIS

MALVIN 80 WG
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
kaptan (związek z grupy ftalimidów) - 800 g/kg ( 80 %)

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 610,00 zł
zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy
szt.

Malvin 80 WG 10 kg x 10 szt = 100 kg + 10 kg GRATIS

Malvin 80 WG 10 kg x 10 szt = 100 kg + 10 kg GRATIS
Malvin 80 WG 10 kg x 10 szt = 100 kg + 10 kg GRATIS

MALVIN 80 WG
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
kaptan (związek z grupy ftalimidów) - 800 g/kg ( 80 %)

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 5 499,00 zł
zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy
szt.

Malvin 80 WG 10 kg x 4 szt = 40 kg + 10 kg GRATIS

Malvin 80 WG 10 kg x 4 szt = 40 kg + 10 kg GRATIS
Malvin 80 WG 10 kg x 4 szt = 40 kg + 10 kg GRATIS

MALVIN 80 WG
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
kaptan (związek z grupy ftalimidów) - 800 g/kg ( 80 %)

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 2 210,00 zł
zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy
szt.
 • nowość

MERPAN 80WG 10KG

MERPAN 80WG 10KG
MERPAN 80WG 10KG

Merpan 80 WG to wysoce skuteczny środek ochrony roślin, który oferujemy w naszym sklepie internetowym. Jest to proszek do sporządzania zawiesiny, który zawiera 80% tlenku miedzi(II) i jest stosowany do zwalczania chorób grzybowych i bakteryjnych w uprawach rolniczych, sadowniczych oraz warzywniczych.

Dzięki zawartości wysokiej jakości składników aktywnych, Merpan 80 WG działa szybko i skutecznie na szkodniki, niszcząc ich błony komórkowe i uniemożliwiając rozwój i namnażanie się chorób. Dawkowanie zależy od rodzaju uprawy oraz rodzaju choroby, przeciwko której stosujemy Merpan 80 WG.

W naszym sklepie internetowym oferujemy Merpan 80 WG w opakowaniach o różnych wielkościach, co pozwala na dopasowanie ilości preparatu do indywidualnych potrzeb klientów. Przy stosowaniu preparatu należy jednak zachować ostrożność i przestrzegać zaleceń producenta, aby uniknąć niepotrzebnych szkód dla środowiska i zdrowia ludzi.

Zapewniamy naszym klientom wysoką jakość produktów oraz profesjonalną obsługę i doradztwo w zakresie wyboru najlepszego środka ochrony roślin do ich upraw. Zachęcamy do składania zamówień na Merpan 80 WG i do kontaktu z naszym zespołem w razie pytań czy wątpliwości.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 554,00 zł
zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy
szt.

MIEDŹ PLUS 50 WP 10KG

MIEDŹ PLUS 50 WP 10KG
MIEDŹ PLUS 50 WP 10KG

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 324,50 zł
zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl