Producenci

Cenniki do pobrania

Vigofun 250 EC 1L

Fungicydy
199
PLN
Vigofun 250 EC 1L
in_stock
Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
5 dni
Cena: 199,00 zł
Cena netto: 184,26 zł
szt.
Ocena:
(Ilość ocen: 0)
Kod produktu:

1045

Producent:
-

VIGOFUN 250 EC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
difenokonazol (związek z grupy triazoli) – 250 g/l (24,78%)
Zezwolenie MRiRW nr R - 73/2016 z dnia 18.03.2016 r.
Niebezpieczeństwo
H304 – Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H315 – Działa drażniąco na skórę.
H319 – Działa drażniąco na oczy.
H336 – Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H411 – Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P261 – Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301 + P310 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się
z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P331 – NIE wywoływać wymiotów.
P302 + P352 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody
z mydłem.
P304 + P340 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:
Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do
odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P305 + P351+ P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
płukać.
P391 - Zebrać wyciek.
OPIS DZIAŁANIA
Vigofun 250 EC jest fungicydem w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej
o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
jabłoni przed chorobami grzybowymi.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych
opryskiwaczy sadowniczych.
2
Etykieta środka ochrony roślin Vigofun 250 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
STOSOWANIE ŚRODKA
Jabłoń
parch jabłoni
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo i interwencyjnie do 120 godzin po
infekcji oraz wyniszczająco.
Zabiegi wykonywać w okresie od fazy zielonego pąka kwiatowego do końca fazy kwitnienia
(BBCH 56-69), co 10 - 14 dni, nie więcej niż 1-3 razy w sezonie.
Liczba zabiegów : 3
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.
mączniak jabłoni
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo i interwencyjnie od fazy pojawienia się
pąków do początku rozwoju owoców (BBCH 55-71), co 7-14 dni, nie więcej niż 1-3 razy
w sezonie.
Liczba zabiegów: 3
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Zalecana ilość wody: 750 l/ha
Ilość cieczy użytkowej dostosować do wielkości drzew i fazy rozwojowej.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1. Środek stosować w temperaturze powietrza powyżej 12°C.
2. Środek zastosowany w zalecanej dawce może wykazać średni poziom zwalczania
mączniaka jabłoni.
3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące
rośliny uprawne oraz nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych
i uwrociach.
4. Ze względu na strategię antyodpornościową rekomenduje się stosowanie środka:
− tylko w dawkach zalecanych, zgodnie z etykietą,
− przemiennie ze środkami grzybobójczymi, zawierającymi substancje czynne należące
do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Przed użyciem środka wstrząsnąć zawartością opakowania. Odmierzoną ilość środka wlać
do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem).
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do
zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie
wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy należy
dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:
– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub
3
Etykieta środka ochrony roślin Vigofun 250 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te
same środki ochrony osobistej.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą
przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej
oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież roboczą w trakcie wkraczania na obszar
potraktowany środkiem.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
Dokładnie umyć ręce po użyciu.
Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.
Zaleca się stosowania środka poza okresem aktywności owadów zapylających.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
jabłoń – 28 dni
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością,
napojami lub paszą,
− w temperaturze 5°C - 30°C.
4
Etykieta środka ochrony roślin Vigofun 250 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku połknięcia: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub
z lekarzem. NIE wywoływać wymiotów.
W przypadku dostania się na skórę: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
W przypadku dostania się do dróg oddechowych: Wyprowadzić lub wynieść
poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji
umożliwiającej swobodne oddychanie.
W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........

Opinie o produkcie (0)

* - Pole wymagane

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Statystyki

Produkty:
837
Kategorie:
52
Nowości:
0
Promocje:
2

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Sklep jest w trybie podglądu

Korzystając ze strony zgadzasz się na używanie plików cookie, które są instalowane na Twoim urządzeniu. Za ich pomocą zbieramy informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je w celach analitycznych, marketingowych oraz aby dostosować treści do Twoich preferencji i zainteresowań. Więcej o tym oraz o możliwościach zmiany ich ustawień dowiesz się w Polityce Prywatności.

Sklep internetowy od home.pl