Producenci

Cenniki do pobrania

SYLLIT (SYLIT) 65 WP 4KG

Fungicydy
395
PLN
SYLLIT (SYLIT) 65 WP 4KG
in_stock
Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
5 dni
Cena: 395,00 zł
Cena netto: 365,74 zł
szt.
Ocena:
(Ilość ocen: 0)
Kod produktu:

228_20170418173322

Producent:
-

Załącznik do decyzji MRiRW nr R-300/2010d z dnia 08.11.2010 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW Nr 48/2002 z dnia 04.07.2002 r.
Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Agriphar S.A., Rue de Renory 26, B- 4102 Ougrée,
Królestwo Belgii, tel.: +32(0)4 385 97 11, fax.: +32(0)4 385 97 49.
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:
Agrosimex Sp. z o.o., ul. Goliany 43 - 05-620 Błędów, tel.:048 66 80 471, fax.: 048 66 80
486, e-mail: agrosimex@wp.pl
Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska
S Y L L I T 65 W P
Zawartość substancji aktywnej:
dodyna /octan 1-dodecyloguanidyniowy (związek z grupy pochodnych guanidyny) - 65%.
Zezwolenie MRiRW Nr 48/2002 z dnia 04.07.2002r.,
zmienione decyzją MRiRW Nr R - 95/2002/p z dnia 16.12.2002 r.,
decyzją MRiRW Nr R - 149/2004o z dnia 29.03.2004 r.
decyzją MRiRW Nr R-348/2007 z dnia 19.07.2007 r.
decyzją MRiRW nr R - 176/2010d z dnia 21.06.2010 r.
oraz decyzją MRiRW nr R -300/2010d z dnia 08.11.2010 r.
Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska
Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.
Działa drażniąco na skórę.
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Bardzo toksyczny dla pszczół w dawce powyżej 1,58 kg/ha.
Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na
terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
I OPIS DZIAŁANIA
SYLLIT 65 WP to środek grzybobójczy w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej
o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego
i wyniszczającego w ochronie jabłoni, gruszy, wiśni, czereśni, brzoskwiń i śliw przed
chorobami grzybowymi.
II. ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. ROŚLINY SADOWNICZE
A) JABŁOŃ, GRUSZA
parch
Zalecane dawki:
zapobiegawczo
 przed kwitnieniem - 1,5 kg/ha.
 po kwitnieniu - 1 kg/ha.
interwencyjnie
 w czasie infekcji oraz do 72 godzin po infekcji - 1,5-2 kg/ha.
wyniszczająco
 po pojawieniu się plam parcha - 2,25 kg/ha.
Środek stosować wiosną: przed kwitnieniem i po kwitnieniu do fazy czerwcowego opadania
zawiązków.
Zalecana ilość wody: 750-1000 l/ha.
Ilość wody dostosować do wielkości drzew.
UWAGI:
1. Na odmianach wrażliwych na ordzawienie, środek stosować tylko do fazy różowego pąka.
2. Stosując środek po kwitnieniu na odmianach wrażliwych na ordzawienie, nie przekraczać
dawki 1 kg/ha.
3. Środek stosować najlepiej od początku wegetacji do około 2 tygodni po kwitnieniu.
4. Zapobiegawczo środek stosować w odstępach co 7-10 dni.
B) WIŚNIA, CZEREŚNIA
drobna plamistość liści drzew pestkowych
Zalecana dawka: 1,5 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 750-1000 l/ha.
Ilość wody dostosować do wielkości drzew.
Etykieta Syllit 65 WP, załącznik do decyzji MRiRW 2
Pierwszy zabieg wykonać bezpośrednio po kwitnieniu. Dalsze 2–3 zabiegi wykonać
w odstępach co 10-14 dni. Zabieg wykonać najpóźniej do 1 miesiąca po kwitnieniu.
C) BRZOSKWINIA
kędzierzawość liści
Zalecana dawka: 7,5 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 750-1000 l/ha.
Ilość wody dostosować do wielkości drzew.
Środek stosować w okresie bezlistnym, najlepiej w czasie nabrzmiewania pąków.
D) ŚLIWA
torbiel śliw
Zalecane dawki:
 wiosną przed pękaniem pąków (okres bezlistny) – 7,5 kg/ha,
 przed kwitnieniem (faza białego pąka) – 1,5 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 750-1000 l/ha.
Ilość wody dostosować do wielkości drzew.
UWAGI:
1. Środka nie stosować w temperaturze poniżej 60C oraz nie używać do sporządzania cieczy
użytkowej bardzo zimnej wody.
2. Warunkiem skuteczności zabiegu jest dokładne pokrycie drzew cieczą użytkową.
3. Nie stosować mniej niż 400 l cieczy użytkowej na hektar.
4. W przypadku stosowania środka w dawce powyżej 1,58 kg/ha w celu ochrony pszczół i
innych owadów zapylających środka nie stosować:
 na rośliny uprawne w czasie kwitnienia,
 kiedy na uprawie chronionej występują kwitnące chwasty,
 w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roślinach, których kwitnienie
może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.
III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji
JABŁKA, GRUSZKI, WIŚNIE, CZEREŚNIE, ŚLIWKI - 14 DNI
BRZOSKWINIE – NIE DOTYCZY
IV OKRES PREWENCJI
okres zapobiegający zatruciu
DLA PSZCZÓŁ
 dla dawki powyżej 1,58 kg/ha – 30 dni.
Etykieta Syllit 65 WP, załącznik do decyzji MRiRW 3
DLA LUDZI I ZWIERZĄT
NIE DOTYCZY
V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odważoną ilość środka wymieszać w osobnym naczyniu z małą ilością wody, następnie wlać
przez sito do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym
mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po
wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz
mechaniczne wymieszać.
Opróżnione opakowania po środku przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do
zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
VI PRZECHOWYWANIE
Magazynować w suchych i chłodnych miejscach, w pomieszczeniach prawidłowo
wentylowanych, wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i
nie wyższej niż 30oC, z dala od źródeł ciepła.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
 Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
 Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
 Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
 Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary
 lub ochronę twarzy.
 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub
etykietę.
 Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
 Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
 Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
 Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
 Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
UWAGA!
Etykieta Syllit 65 WP, załącznik do decyzji MRiRW 4
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
VIII ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE
IX POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż
ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem
Toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów –(17) 866 40 25
Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45
Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów (14) 631 54 09
Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54
Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08

Produkty powiązane

Topsin M 500 SC 0,5L Topsin M 500 SC 0,5L

Topsin M 500 SC jest środkiem grzybobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie roślin rolniczych, sadowniczych, warzywnych i ozdobnych przed chorobami grzybowymi. Środek przeznaczony do opryskiwania roślin, zaprawiania nasion, cebul i do odkażania podłoża oraz do opryskiwania rzepaku przy użyciu sprzętu agrolotniczego.

Cena: 40,00 zł

Topsin M 500 SC 100ML Topsin M 500 SC 100ML

Topsin M 500 SC jest środkiem grzybobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie roślin rolniczych, sadowniczych, warzywnych i ozdobnych przed chorobami grzybowymi. Środek przeznaczony do opryskiwania roślin, zaprawiania nasion, cebul i do odkażania podłoża oraz do opryskiwania rzepaku przy użyciu sprzętu agrolotniczego.

Cena: 25,00 zł

Topsin M 500 SC 10L Topsin M 500 SC 10L

Topsin M 500 SC jest środkiem grzybobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie roślin rolniczych, sadowniczych, warzywnych i ozdobnych przed chorobami grzybowymi. Środek przeznaczony do opryskiwania roślin, zaprawiania nasion, cebul i do odkażania podłoża oraz do opryskiwania rzepaku przy użyciu sprzętu agrolotniczego.

Cena: 620,00 zł

Topsin M 500 SC 1L Topsin M 500 SC 1L

Topsin M 500 SC jest środkiem grzybobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie roślin rolniczych, sadowniczych, warzywnych i ozdobnych przed chorobami grzybowymi. Środek przeznaczony do opryskiwania roślin, zaprawiania nasion, cebul i do odkażania podłoża oraz do opryskiwania rzepaku przy użyciu sprzętu agrolotniczego.

Cena: 74,00 zł

Topsin M 500 SC 5L Topsin M 500 SC 5L

Topsin M 500 SC jest środkiem grzybobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie roślin rolniczych, sadowniczych, warzywnych i ozdobnych przed chorobami grzybowymi. Środek przeznaczony do opryskiwania roślin, zaprawiania nasion, cebul i do odkażania podłoża oraz do opryskiwania rzepaku przy użyciu sprzętu agrolotniczego.

Cena: 339,00 zł

SYLLIT (SYLIT) 65 WP 1KG SYLLIT (SYLIT) 65 WP 1KG

SYLLIT 65 WP to środek grzybobójczy w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej
o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego
i wyniszczającego w ochronie jabłoni, gruszy, wiśni, czereśni, brzoskwiń i śliw przed
chorobami grzybowymi.

 

Cena: 105,00 zł

SYLLIT (SYLIT) 65 WP 50G SYLLIT (SYLIT) 65 WP 50G

SYLLIT 65 WP to środek grzybobójczy w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej
o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego
i wyniszczającego w ochronie jabłoni, gruszy, wiśni, czereśni, brzoskwiń i śliw przed
chorobami grzybowymi.

 ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. ROŚLINY SADOWNICZE
A) JABŁOŃ, GRUSZA
parch
Zalecane dawki:
zapobiegawczo
 przed kwitnieniem - 1,5 kg/ha.
 po kwitnieniu - 1 kg/ha.
interwencyjnie
 w czasie infekcji oraz do 72 godzin po infekcji - 1,5-2 kg/ha.
wyniszczająco
 po pojawieniu się plam parcha - 2,25 kg/ha.
Środek stosować wiosną: przed kwitnieniem i po kwitnieniu do fazy czerwcowego opadania
zawiązków.
Zalecana ilość wody: 750-1000 l/ha.
Ilość wody dostosować do wielkości drzew.

Cena: 19,00 zł

Mospilan 20 SP 10x200G + 10x20G - PROMOCJA! Mospilan 20 SP 10x200G + 10x20G - PROMOCJA!

Środek owadobójczy w formie proszku rozpuszczalnego w wodzie, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących w roślinach rolniczych i sadowniczych przy użyciu aparatury naziemnej oraz w uprawach leśnych przy użyciu aparatury agrolotniczej. Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie.

Cena: 910,00 zł 950,00 zł

Mospilan 20 SP 125G Mospilan 20 SP 125G

Środek owadobójczy w formie proszku rozpuszczalnego w wodzie, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących w roślinach rolniczych i sadowniczych przy użyciu aparatury naziemnej oraz w uprawach leśnych przy użyciu aparatury agrolotniczej. Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie.

Cena: 61,00 zł

Mospilan 20 SP 200G + 20G - PROMOCJA! Mospilan 20 SP 200G + 20G - PROMOCJA!

Środek owadobójczy w formie proszku rozpuszczalnego w wodzie, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących w roślinach rolniczych i sadowniczych przy użyciu aparatury naziemnej oraz w uprawach leśnych przy użyciu aparatury agrolotniczej. Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie.

Cena: 94,00 zł

Mospilan 20 SP 20G Mospilan 20 SP 20G

Środek owadobójczy w formie proszku rozpuszczalnego w wodzie, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących w roślinach rolniczych i sadowniczych przy użyciu aparatury naziemnej oraz w uprawach leśnych przy użyciu aparatury agrolotniczej. Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie.

Cena: 19,00 zł

Mospilan 20 SP 2G Mospilan 20 SP 2G

Środek owadobójczy w formie proszku rozpuszczalnego w wodzie, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących w roślinach rolniczych i sadowniczych przy użyciu aparatury naziemnej oraz w uprawach leśnych przy użyciu aparatury agrolotniczej. Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie.

Cena: 10,00 zł

Mospilan 20 SP 40G Mospilan 20 SP 40G

Środek owadobójczy w formie proszku rozpuszczalnego w wodzie, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących w roślinach rolniczych i sadowniczych przy użyciu aparatury naziemnej oraz w uprawach leśnych przy użyciu aparatury agrolotniczej. Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie.

Cena: 25,00 zł

Mospilan 20 SP 4G Mospilan 20 SP 4G

Środek owadobójczy w formie proszku rozpuszczalnego w wodzie, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących w roślinach rolniczych i sadowniczych przy użyciu aparatury naziemnej oraz w uprawach leśnych przy użyciu aparatury agrolotniczej. Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie.

Cena: 15,00 zł

Mospilan 20 SP 5x200G + 5x20G - PROMOCJA! Mospilan 20 SP 5x200G + 5x20G - PROMOCJA!

Środek owadobójczy w formie proszku rozpuszczalnego w wodzie, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących w roślinach rolniczych i sadowniczych przy użyciu aparatury naziemnej oraz w uprawach leśnych przy użyciu aparatury agrolotniczej. Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie.

Cena: 460,00 zł 475,00 zł

Mospilan 20 SP 80G Mospilan 20 SP 80G

Środek owadobójczy w formie proszku rozpuszczalnego w wodzie, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących w roślinach rolniczych i sadowniczych przy użyciu aparatury naziemnej oraz w uprawach leśnych przy użyciu aparatury agrolotniczej. Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie.

Cena: 40,00 zł

DICTUM 700 WG 5KG (Jak Delan) DICTUM 700 WG 5KG (Jak Delan)

D I C T U M Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych Zawartość substancji czynnej: ditianon (związek z grupy antrachinonów) - 700 g/kg (70,0%) 

 

Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 195/2017 z dnia 10.10.2017 r.
1
Etykieta środka ochrony roślin Dictum, załącznik do zezwolenia MRiRW
Posiadacz zezwolenia:
BASF Agro B.V Arnhem (NL) Zurich Branch, Im Tiergarten 7, CH-8055 Zurich, Konfederacja
Szwajcarska, tel.: +41 0 44 781 99 11, fax: + 41 0 44 781 99 12
Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin:
…………………………………………………………………………………………………………
DICTUM
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
ditianon (związek z grupy antrachinonów) - 700 g/kg (70,0%)
Zezwolenie MRiRW nr R- 195/2017 z dnia 10.10.2017 r.
Niebezpieczeństwo
H301 Działa toksycznie po połknięciu
H317
H318
H330
H351
H410
Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
Wdychanie grozi śmiercią.
Podejrzewa się, że powoduje raka.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie
z instrukcją użycia.
P202
P280
P301 +
P310
P302 +
P352
P304 +
P340
P305 +
P351 +
P338
P308 +
P313
Używać tylko po przeczytaniu i zrozumieniu wszystkich środków bezpieczeństwa.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM
ZATRUĆ/ lekarzem.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub
wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego
oddychania.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka
minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 195/2017 z dnia 10.10.2017 r.
2
Etykieta środka ochrony roślin Dictum, załącznik do zezwolenia MRiRW
P333 +
P313
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić
się pod opiekę lekarza.
Zebrać rozsypany produkt.
OPIS DZIAŁANIA
Fungicyd w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej (WG) o działaniu powierzchniowym, do
stosowania zapobiegawczego w ochronie jabłoni oraz gruszy.
STOSOWANIE ŚRODKA
Środek do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych.
JABŁOŃ
parch jabłoni
Środek stosować maksymalnie 6 razy w sezonie, według jednego z dwóch podanych poniżej
systemów stosowania.
System 1.
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 kg/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo, od fazy pękania pąków, gdy widoczne są
zielone końce liściowe osłaniające kwiaty do momentu, kiedy owoce osiągną 90% typowej wielkości
(BBCH 53-79).
Liczba zabiegów: 6
Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.
System 2.
Środek stosować zapobiegawczo, od fazy różowego pąka do momentu, kiedy owoce osiągną 90%
typowej wielkości (BBCH 57-79) w następujących dawkach i terminach:
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 kg/ha
Termin stosowania środka: Środek w dawce 0,75 kg/ha stosować od fazy różowego pąka do początku
czerwcowego opadania zawiązków (BBCH 57-73).
Liczba zabiegów: 3
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 kg/ha
Termin stosowania środka: Środek w dawce 0,5 kg/ha stosować od początku czerwcowego opadania
zawiązków do momentu, kiedy owoce osiągną 90% typowej wielkości (BBCH 73-79).
Liczba zabiegów: 3
Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6
Zalecana ilość wody: 200 - 1000 l/ha w zależności od wielkości drzew.
STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH
MAŁOOBSZAROWYCH
Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność
środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych
ponosi wyłącznie jego użytkownik.
GRUSZA
parch gruszy
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 195/2017 z dnia 10.10.2017 r.
3
Etykieta środka ochrony roślin Dictum, załącznik do zezwolenia MRiRW
Środek stosować maksymalnie 6 razy w sezonie, według jednego z dwóch podanych poniżej
systemów stosowania.
System 1.
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 kg/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo, od fazy pękania pąków, gdy widoczne są
zielone końce liściowe osłaniające kwiaty do momentu, kiedy owoce osiągną 90% typowej wielkości
(BBCH 53-79).
Liczba zabiegów: 6
Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.
System 2.
Środek stosować zapobiegawczo, od fazy białego pąka do momentu, kiedy owoce osiągną 90%
typowej wielkości (BBCH 57-79) w następujących dawkach i terminach:
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 kg/ha
Termin stosowania środka: Środek w dawce 0,75 kg/ha stosować od fazy białego pąka do początku
czerwcowego opadania zawiązków (BBCH 57-73).
Liczba zabiegów: 3
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 kg/ha
Termin stosowania środka: Środek w dawce 0,5 kg/ha stosować od początku czerwcowego opadania
zawiązków do momentu, kiedy owoce osiągną 90% typowej wielkości (BBCH 73-79).
Liczba zabiegów: 3
Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6
Zalecana ilość wody: 200 - 1000 l/ha w zależności od wielkości drzew.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI
STOSOWANIA
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
jabłka, gruszki - 42 dni
Środek Dictum należy używać według jednego z dwóch systemów stosowania w zależności od
momentu i intensywności spodziewanych infekcji. Poniższy wykres prezentuje maksymalne zalecane
dawki środka, minimalne odstępy między zabiegami, a także fazy rozwojowe roślin w skali BBCH.
W ramach strategii przeciwdziałania odporności sprawców chorób zaleca się m. in.: stosowanie środka
wyłącznie zapobiegawczo, tylko w zalecanych dawkach, przestrzeganie maksymalnej dopuszczonej
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 195/2017 z dnia 10.10.2017 r.
4
Etykieta środka ochrony roślin Dictum, załącznik do zezwolenia MRiRW
liczby zabiegów środkiem w sezonie wegetacyjnym, stosowanie sytemów wspomagajcych decyzję o
konieczności wykonania zabiegu.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz
z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza.
W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza
napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem).
Po dodaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz
mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w
zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Resztki cieczy użytkowej należy:
– jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której
przeprowadzono zabieg lub
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin lub
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same
środki ochrony osobistej.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ
OSÓB POSTRONNYCH
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony,
które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed
oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej. W przypadku
nieodpowiedniej wentylacji stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków
ochrony roślin w trakcie wykonywania zabiegu.
Nie wdychać pyłu.
Unikać wdychania rozpylonej cieczy użytkowej.
Dokładnie umyć ręce po użyciu.
Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.
Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą
wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w
pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z
gospodarstw i dróg.
Jabłoń (BBCH 53-79), grusza (BBCH 53-79),
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 195/2017 z dnia 10.10.2017 r.
5
Etykieta środka ochrony roślin Dictum, załącznik do zezwolenia MRiRW
System 1
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej od zbiorników i
cieków wodnych o szerokości:
− 30 m lub
− 20 m strefa ochronna z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy
użytkowej podczas zabiegu o 75% lub
− 15 m strefa ochronna z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy
użytkowej podczas zabiegu o 90% lub
− 10 m strefa ochronna z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy
użytkowej podczas zabiegu o 95%.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Jabłoń (BBCH 57-73 + 73-79), grusza (BBCH 57-73 + 73-79),
System 2
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej od zbiorników i
cieków wodnych o szerokości:
− 30 m lub
− 20 m strefa ochronna z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy
użytkowej podczas zabiegu o 50% lub
− 15 m strefa ochronna z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy
użytkowej podczas zabiegu o 75% lub
− 10 m strefa ochronna z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy
użytkowej podczas zabiegu o 90% lub
− 5 m strefa ochronna z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy
użytkowej podczas zabiegu o 95%.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w oryginalnych opakowaniach,
− w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz
dostęp osób trzecich,
− w temperaturze 0oC – 30oC.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku połknięcia: natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć/ lekarzem.
W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody z mydłem.
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 195/2017 z dnia 10.10.2017 r.
6
Etykieta środka ochrony roślin Dictum, załącznik do zezwolenia MRiRW
W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na
świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku narażenia lub styczności: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę
lekarza.
Okres ważności - 3 lata
Data produkcji
Zawartość netto
Nr partii

Cena: 999,00 zł

Opinie o produkcie (0)

* - Pole wymagane

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Statystyki

Produkty:
745
Kategorie:
52
Nowości:
0
Promocje:
7

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Sklep jest w trybie podglądu

Korzystając ze strony zgadzasz się na używanie plików cookie, które są instalowane na Twoim urządzeniu. Za ich pomocą zbieramy informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je w celach analitycznych, marketingowych oraz aby dostosować treści do Twoich preferencji i zainteresowań. Więcej o tym oraz o możliwościach zmiany ich ustawień dowiesz się w Polityce Prywatności.

Sklep internetowy od home.pl